Skip to content

Die storms van die lewe

December 6, 2010

Die storms van die lewe – deur Gary Kieswetter

Daar is nie ‘n verhouding of ‘n huwelik wat nog nie deur ‘n storm getref is nie. Niemand kan vir my na dertig of veertig jaar se huwelik sê dat daar nie stormagtige tye was nie. Dat daar geen winde gewaai het wat gedreig het om jou in ‘n ander rigting te laat inslaan nie. Dat die nattigheid van die re ën nie gedreig het om ‘n demper op jou geloof te plaas nie. Ons moet weet hoe om storms te hanteer. Hoe om dit in die oë te kyk, en die bul by die horings te pak.

In Amerika kom daar baie orkane en tornado’s voor. Sulke tornado’s het geweldige krag en intensiteit en kan tot ‘n halwe kilometer breed wees. Dit kan mense, beeste, en trekkers optel en hulle eers weer kilometers verder aan die aarde terug besorg, alhoewel nie in dieselfde kondisie nie. ‘n Tornado kan ‘n koei optel wat vol is en as hy weer op die aarde beland dan is hy klaar gemelk! Daar’s altyd ‘n verlies tydens ‘n storm. Daar’s altyd ‘n gevaar in ‘n storm.

Op ‘n keer het so ‘n tornado ‘n huisgesin in Amerika, Texas getref. Die pa het voorgestel dat hulle ‘n groot hoeveelheid water op ‘n matras uitgiet en daaronder wegkruip. Sy vrou en kinders maak toe só. Hy het by die oop venster gaan staan en gekyk hoe die tornado na sy huis toe aankom. Ewe skielik ruk sy seuntjie homself uit sy ma se arms en gaan klou aan sy pa se been vas. Sy ma het na hom geroep, maar, hy het net geantwoord: “Die beste ding om te doen as die storm kom is om aan pa se been vas te klou.”

Die beste ding om in ‘n storm te doen is om aan jou Vader, jou God en jou Skepper vas te klou. Om nie onder iets te gaan wegkruip nie maar, om soos jou Vader die storm in die oë te kyk. God skrik nie vir ‘n storm nie. God verloor nie Sy rigting in ‘n storm nie. God se geloof word nie ongeloof in ‘n storm nie. God se vermoë word nie bedreig in ‘n storm nie.

Eendag kom ‘n man na my toe en Hy sê: “Dank God ek is nou net uit ‘n storm.” Ek antwoord toe: “Dank God jy is weer oppad na een toe.” Die lewe bestaan uit storms, alhoewel nie almal dieselfde intensiteit het nie. Die doel van ‘n storm is sodat jy sterker daaruit sal kom sodat jy gereed sal wees wanneer die volgende een kom. Jy kan nie bekostig om swakker uit ‘n storm te kom as wat jy ingegaan het nie.

Matteus 8:23 – En toe Hy in die skuit klim, het sy dissipels Hom gevolg. En daar het ‘n groot storm op die see gekom, sodat die skuit toe was onder die golwe; maar Hy was aan die slaap.

Toe ek dit lees, sê ek: “My dierbare Heiland, dit is nie ‘n goeie idee om nou ‘n uiltjie te knip nie. Dis nie ‘n goeie tyd om snoesig te raak nie.” God antwoord my toe: “Engelsman, Ek hanteer ‘n storm in my slaap, dink net waartoe Ek als in staat is wanneer Ek wakker is.”

Matteus 8:25-27 – Daarop kom sy dissipels en maak Hom wakker en sê: Here, red ons, ons vergaan! En Hy sê vir hulle: Waarom is julle bang, kleingelowiges? Daarna het Hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. En die manne het hulle verwonder en gesê: Wat vir ‘n man is Hy, dat selfs die winde en die see Hom gehoorsaam is?

God laat ook toe dat sekere storms ons Christene tref. Want, ons gaan sekere aspekte en fasette van God se karakter, vermoë en getrouheid in ‘n storm agterkom wat ons nooit sou besef het terwyl die son geskyn het nie.

Storms van ongehoorsaamheid

Daar is natuurlike storms wat almal tref. As daar ‘n droogte in die land is voel goeie en slegte boere die effek daarvan. Wanneer daar ‘n orkaan verby kom word die regverdige en die onregverdige in die storm gevang. As die rand verswak, voel almal dit, gered of ongered. Maar, dan is daar storms wat jou tref as gevolg van jou eie ongehoorsaamheid. ‘n Natuurlike storm is kort van duur. Daar is nie ‘n natuurlike storm op hierdie aarde wat jare terug begin woed het en tot vandag toe nog woed nie. Dit gaan verby. Droogte gaan verby, vloed gaan verby, peste gaan verby. Maar, die storms wat opgekom het omdat jy ongehoorsaam aan God was sal net vererger, en dit sal nie ophou woed voordat jy nie gehoorsaam is nie. Want so ‘n storm is nie ‘n natuurlike storm nie. Dis nie ‘n storm van die duiwel nie maar, ‘n storm wat deur God opgewek is sodat jy sal besef jy kan nie in rebelsheid saam met Hom wandel nie.

Jy weet presies wat die oorsprong van die storms is wat dalk nou in en om jou woed.

As daar ‘n storm woed as gevolg van ongehoorsaamheid, kan jy maar vergeet om daar uit te kom deur aan die Here beloftes te maak of tiendes te gee. Net gehoorsaamheid sal die storm laat bedaar.

Jona 1:1 – En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninevé en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar die Here het ‘n sterk wind op die see gewerp en toe daar ‘n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly.

God het hierdie storm gestuur, nie die duiwel nie! Te veel Christene in Suid-Afrika is geneig om die duiwel te bestraf vir elke storm. God het daardie storm gestuur omdat Jona hom teen God se bevel verset het. Alle vorme van ongehoorsaamheid is ‘n vorm van hoogmoed en rebellie. En God sê dat rebellie gelykstaande is aan heksery.

Jona 1:5 – Toe word die seeliede bang – hulle het elkeen tot sy god geroep en die lading wat in die skip was, in die see gegooi om vir hulle verligting te bring. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan en sê vir hom: Wat makeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God! Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie.

Jona kon na God geroep het en dit sou die einde gewees het van sy storm. Hy kon na God geroep het en gesê het: “Here, vergewe my ongehoorsaamheid. Ek is bereid om klaar te maak met my ongehoorsaamheid.”

Jona 1:9 – En hy antwoord hulle: Ek is ‘n Hebreër, en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het.

Hulle het hom net gevra om te bid, nou gee hy ‘n stamboomles! Weens Jona se ongehoorsaamheid het hy die kaptein en al die matrone saam met hom in die storm ingesleep sonder dat hulle dit verdien het. As ‘n man nie getrou bly aan sy vrou nie, en hy begin ‘n bietjie rondkyk, of hy pleeg bedrog word sy vrou en kinders onskuldig by daardie storm ingesleep. Die ergste ding wanneer jy in ‘n storm is, is die wete dat jy in die storm is as gevolg van iemand anders se ongehoorsaamheid. As man het jy die verantwoordelikheid om aan God gehoorsaam te wees. Jou geliefdes wil nie in ‘n storm vasgevang wees omdat jy ongehoorsaam aan God was nie. ‘n Storm hou gevaar in vir almal, die skuldiges en die onskuldiges.

Jona 1:12 – Jona het hulle geantwoord: “Neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar.”

In plaas daarvan om God te gehoorsaam, volg hy toe eerder plan B. Ongehoorsaamheid soek altyd ‘n ander plannetjie. God was bereid om die storm te stop as hy bereid was om sy ongehoorsaamheid te stop.

Jona 1:13 – Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring; maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het.

Die manne het hard geroei om weer die vasteland te bereik, maar hulle kon nie, want die see het al hoe onstuimiger rondom hulle geword. Baie Christene weet hulle is nie waar God hulle wil hê nie. En hulle regverdig hulleself deur ekstra moeite te doen. As jy nie is waar God wil hê jy moet wees nie, moenie vir Hom ‘n tjek uitskryf nie. Jy is in die storm as gevolg van ongehoorsaamheid, en jy gaan slegs daar uitkom deur gehoorsaamheid.

Jona 1:14 – Toe roep hulle tot die Here en sê: Ag, Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie; want U, Here het gedoen na u welbehae.

Jy sal verbaas wees hoe vinnig iemand vanaf ‘n afgod na die ware God in ‘n storm kan gaan. Daai storm was God se welbehae. Daardie storm was God se genade, nie Sy straf nie. Dis God se genade wat jou die vermoë gee om weer gehoorsaam te word. Daai storm was ‘n uitkoms, nie ‘n ondergang nie.

Hulle gooi toe vir Jona oorboord. Hy het die geleentheid gehad om te bid terwyl hy nog op die boot was. Hy het al die lug tot sy beskikking gehad om te bid maar, hy wou nie. Nou is hy onder water en hy sak al hoe dieper en dieper af. Nou skielik wil die perd graag bid maar, hy wil die bietjie asem wat hy het behou. En al wat hy dink is: “Hoe de joos bid ‘n mens in borrel vorm?” Baiekeer in ‘n storm weet jy jy kan bid maar, jy wil nie. En die oomblik wanneer die popo die fan tref wil jy skielik bid maar, jy kan nie.

Toe maak die Here ‘n plan en Hy sê vir daardie groot vis: “Verander jou rigting en gaan sluk ‘n Jood in. Bêre hom in jou ingewande maar, moet hom nie verteer nie. Verbleik hom maar, moet hom nie verteer nie.” Weet jy hoe sterk is maagsappe? As daar ooit ‘n blanke man was, was dit dié perd! Hy was bleek tot in sy kiewe! Daar sit Jona vasgevang tussen twee storms. Die een storm woed bo sy kop en die ander een woed om hom in die vis se maag. Weet jy hoe stormagtig is dit in ‘n groot vis se maag? Daar is ook winde, daar is ook donder buie! En toe ewe skielik begin Jona bid…

Jona 2:7 – Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by U gekom, in u heilige tempel.

Hoekom moet meeste Christene eers wag tot hulle nie meer kan nie voordat hulle aan God sal dink? Hoekom kan ons nie aan God dink as dit met ons goed gaan nie? Hoekom kan ons nie aan God dink wanneer dit goed gaan met ons finansies en met ons huwelike nie? Hoekom dink ons eers aan God wanneer ons op moed verloor se vlakte is? Hoekom draai ons eers na God toe wanneer dit amper neusie verby is?

Nadat hy tot God gebid het, beveel God die vis om Jona uit te spoeg. En van daar af is hy reguit Nineve toe. As jy gehoorsaam is, stap jy in die rigting wat God vir jou bepaal het. Ongehoorsaamheid sal jou altyd na ‘n eindbestemming neem wat jou ergste nagmerrie sal beteken. Gehoorsaamheid sal jou altyd neem na ‘n plek van tevredenheid, rustigheid, en sukses. ‘n Plek waar jy wens jy het vroeër al by uitgekom.

Toe Jona God gehoorsaam het, het God hom uitkoms gegee uit die maag van die vis, sy ellende, skaamte, verdriet, spyte en teleurstellings. Hy het hom uitgebring uit die storm en uit die gevare uit en raai wat gebeur? Jona het daarna nooit weer ‘n storm gehad nie.

Storms van gehoorsaamheid

Markus 6:45 – En dadelik het Hy sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Betsaida, onderwyl Hy die skare sou wegstuur. En nadat Hy van hulle afskeid geneem het, het Hy na die berg gegaan om te bid.

Jesus het hulle gedwing om in die skuit te klim. Somtyds het God nodig om ons te dwing om verder te beweeg. Partykeer het ons so ‘n comfort zone ontwikkel dat as God ons nie dwing nie, ons nie verder sal groei nie. Hy het jou nie gered om jou te los soos wat jy is nie. Jy sal gelykvormig word aan Sy Seun en jy sal tot die volle mate van volwassenheid kom. As jy gemaklik raak in jou comfort zone is jy meer afvallig as iemand wat terug geval het.

Die Here het doelbewus die dissipels in ‘n storm ingestuur sonder dat hulle dit geweet het. Hy het Sy rug op hulle gedraai sodat Hy kon gaan bid.

Vir party mense voel dit asof hulle voor dooiemans deur staan as hulle bid. Dit voel asof hulle gebede teen die plafon vas slaan. Vir party mense voel dit asof God Sy rug op hulle gedraai het. Somtyds as dit vir jou voel asof God sy rug op jou gedraai het, weet dat Hy draai Sy aangesig na Sy Vader om jou ontwil. Jy weet nie wat die toekoms vir jou inhou nie maar, Hy weet en Hy tree alreeds vir jou by die Vader in.

En toe dit aand geword het was Jesus alleen op die land en het gesien dat Sy dissipels swaarkry met die roei. Wys my wie kry nooit die wind van voor nie? Jesus kan jou vra om iets te doen en dan kry jy dalk die wind van voor. Daar is nie ‘n storm wat God se oë van jou swaarkry kan verberg nie. Daar is nie ‘n situasie, ‘n seerkry of ‘n verlies wat jou uit God se sig kan neem nie. God kyk deur elke storm en sien dat jy wend ‘n poging aan om nogtans Sy stem te gehoorsaam en Sy wil uit te voer. Die dissipels het aangehou roei al het hulle die wind van voor gekry.

Markus 6:48 – En Hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak het Hy na hulle gekom, al wandelende op die see. En Hy wou by hulle verbygaan.

In die Romeinse tyd was die vierde nagwaak tussen drie- en ses-uur die volgende oggend. Dit beteken hulle was omtrent nege ure op die water. Weet jy hoe lank is ‘n storm na nege ure? Weet jy hoeveel tyd het jou geloof om ongeloof te word in nege ure? Weet jy hoe rigtingloos kan jy word in nege ure? Weet jy hoe kan jy God betwyfel en bevraagteken in nege ure? Hulle moes gedink het: “Het Jesus regtig gesê ons moet in hierdie rigting gaan? Was Jesus seker ons moes op die see gaan? Vir watter sonde word ons nou gestraf? Geniet die Here hierdie pyniging?” Al hierdie vrae kom op tydens ‘n storm want die duiwel wil hê dat jy God moet bevraagteken. Dit wat jy deurgaan verstaan jy nie noodwendig nie en dit maak dalk nie sin nie maar, God weet hoekom jy deur die storm moet gaan.

Jesus het al wandelend na hulle toe aangestap gekom en wou hulle verbygaan. Ek sê toe: “My liefste Heiland, is dit nou ‘n goeie tyd om U flikker aan te sit en hulle verby te vat? U maak al die moeite om na hulle toe te gaan net om hulle verby te vat?” God antwoord toe my vraag en Hy sê: “Engelsman, Ek het vir hulle gesê hulle moet oorvaar na die ander kant. Geen storm maak My ‘n leuenaar nie, geen storm sal My Woord tot niks maak nie. Geen storm sal My ontneem van my integriteit nie. Wat Ek sê sal gebeur. Omdat Ek vir hulle gesê het om My aan die ander kant te ontmoet, sou hulle daardie storm kon deurmaak.”

God is ons Lig. ‘n Lig-huis in ‘n storm dui vir ons aan waar die gevare is en hoe om veilig by die hawe uit te kom. God se Woord is ‘n lamp vir ons voete en ‘n lig op ons pad. Jesus is vir ons die beste lig wat daar is. Partykeer kom daar ‘n storm op die weg waar God ons gestuur het. Ons sal nat en moeg aan die anderkant kom maar, ons sal veilig arriveer want God het klaar gesê: “Ek kry jou aan die ander kant.”

Psalm 107:26-28 – Hulle het opgerys na die hemel, neergedaal na die dieptes – hulle siel het vergaan van wee. Hulle het getuimel en gewaggel soos ‘n dronk man, en al hulle wysheid is verwar. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle uitgelei.

Waar wil jy graag kom in jou huwelik, werk of roeping? Van waar jy is tot waar jy wil wees sal daar ‘n hele rits storms wees maar, weet dat daar niks is wat jou vinniger na God toe trek as ‘n storm nie. Wanneer jy in ‘n storm is omdat jy God gehoorsaam het, sal God Hom by jou aansluit en jy sal Hom sien en ervaar as God!

Waarskuwing teen storms

Daar is ook storms omdat jy weier om goeie advies te neem en eerder jou eie kop wil volg.

Handelinge 27:9b – En Paulus het hulle gewaarsku en gesê: Manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe.

Baie Christene se lewens word in gevaar gestel omdat hulle nie die advies van die Woord van God wil vat nie, en nie na die leiding van die Heilige Gees luister nie. Daar is hoeveel jong kinders wat nie die advies van hulle Goddelike ouers neem nie en dan word hulle lewens deur onnodige storms meegesleur.

Handelinge 27:14 – En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind op kon seil nie, het ons dit opgegee en weggedrywe.

God wil nie hê ons moet onsself oorgee aan die wind nie maar, aan Hom. Ons geloof in God se Woord is vir ons ‘n anker. As ons gedurende ‘n storm op God se Woord sal steun sal Sy Woord ons ondersteun. Leer om op God se Woord te steun wanneer dit kalm is, sodat wanneer daar ‘n storm is, jy daarop kan staan en bly staan.

Handelinge 27:21 – En nadat hulle lank sonder ete was het Paulus in hul midde opgestaan en gesê: Manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta afgevaar het nie en julle so hierdie ramp en skade bespaar het.

As jy God se advies neem sal jy baie rampe vryspring. Daar is baie goed wat Christene nie hoef deur te gaan as hulle die advies van God se Woord sal vat nie. Jy kan jouself rampe, teëspoed en verlies spaar deur God op Sy Woord te neem!

God sê: “Hou moed!” Die God wat ons dien is saam met ons in die storm en Hy het gesê Hy sal uitkoms gee, en ons is oortuig daarvan dat wat Hy sê sal gebeur want Hy is ‘n waarmaker van Sy woord! Ons God is met ons tot die einde!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: