Skip to content

Jou gawes maak plek vir jou

December 6, 2010

Jou gawes maak plek vir jou deur Gary Kieswetter

Ek het onlangs ‘n wonderlike staaltjie gehoor van drie werkloses wat by ‘n plaas om werk gaan aanklop het. Hulle kon nêrens werk kry nie omdat elkeen van hulle een of ander gebrek gehad het. Die een het met ‘n kierie geloop, die ander een het ‘n boggelrug gehad en die derde het ‘n stywe been gehad. Hulleself was oortuig dat hulle nie enige talente of gawes gehad het nie. Hulle was bereid om enige iets te doen en om hard te arbeid.

Die boer het hulle jammer gekry en het besluit om hulle die geleentheid te gee om hulself te bewys. Die boer het vir hulle saad gegee en gevra dat hulle dit vir hom moet plant. Die drie werkers is daar weg en het dadelik aan die werk gespring. Die eerste man het sy kierie geneem en ‘n gat in die grond gedruk, die tweede werker met die boggelrug het afgebuk en die saadjie in die gat geplant. Die derde werker het met sy stywe been die grond weer oor die gat toegeskraap. Die boer was verheug om te sien watse gedugte span hulle maak. Hierdie drie werkers het hulle nie blind gestaar teen hul gebrekke nie, maar het gewerk met dit wat hulle gehad het!

Die probleem in die kerk vandag is dat mense nie iets vir die Here wil doen nie omdat hulle glo dat hul talente en gawes nie waardig genoeg is nie. Julle Afrikaners het ‘n mooi gesegde wat sê dat mens kan ‘n reguit hou met ‘n krom stok slaan! Die Bybel sê vir ons in Romeine 11:29 – Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Wanneer die Here iemand met ‘n sekere gawe toerus, trek Hy dit nooit weer terug nie. Die Here is nooit spyt oor die gawes en talente wat Hy vir ons gegee het nie.

God het aan elke mens op hierdie aarde sekere gawes en talente gegee. Jy kan daardie gawe misbruik, jy kan dit in die grond gaan bêre, of jy kan dit aanwend tot eer van die Here. Die Bybel sê vir ons in Jakobus 1:17 – Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Dalk is jy een van die mense wat sê: “ek het nie ‘n gawe nie,” wel jy lieg! Niemand is sonder enige gawes nie. Nie almal van ons is geroep om aan die stuur van ‘n groot maatskappy te staan nie; nie almal is geroep om predikante te word nie, maar almal is geroep vir iets. Die ander dag kom ‘n man met ‘n hakkel-probleem na my toe en sê: “Engelsman, ek wil ook-k-k soos jy kan p-p-p-preek.” Ek sê toe vir hom: Gaan preek gerus! Gaan bekwaam jou en laat God jou toerus. Die kerk wat jou beroep gaan baie bevoorreg wees. Hulle lidmate gaan dieselfde boodskap twee keer hoor!

Ons Suid-Afrikaners is vol verskonings hoekom ons nie iets vir die Here kan doen nie. Ons wil altyd onsself verskoon en probeer regverdig hoekom God ons nie kan gebruik nie. God het vir jou klaar die gawe gegee om jou te kan gebruik, jy het net nodig om gewillig te wees.

Elke mens is met een of meer gawes geseën. Party mense ontdek dit baie vroeg in die lewe en ander ontdek dit eers later per ongeluk. Jou talente gaan jou nie ontdek nie, jy moet aktief na jou talente gaan soek. Die kanse is goed dat jy jou talente op ‘n natuurlike manier sal ontdek. Dit is daardie iets wat jy kan doen sonder enige moeite. Dis net vir jou maklik om dit te doen en jy geniet dit boonop ook! As jy jou hele lewe gaan wy om iets te doen waarvoor jy nie geroep is nie, gaan dit vir jou aan die einde van die dag voel asof jy nie iets het om vir al jou moeite te wys nie. As jy nie jou talente en gawes gaan ontdek nie, gaan die lewe vir jou redelik moeitevol wees.

Dit is verstommend dat wanneer ons ons talente ontdek, dan is die sukses ook sommer daar. Daar is nie effort nodig as daar talent betrokke is nie. Daarby bedoel ek nie dat jy nie hard hoef te werk nie, maar dat jy iets het om te wys vir al jou harde werk. God wil hê dat jy jou volle gewig agter jou talente moet gooi en dan sal jy honderdvoudig vrug dra.

Mens kry baie verskillende gawes en talente en alles is nie noodwendig aan ‘n beroep gekoppel nie. Vriendelikheid, bedagsaamheid en geduld is ook talente wat van God af kom. Om die vermoë te hê om te luister as iemand praat en medelye met iemand se probleme te hê, is ook ‘n talent. Jy is dalk nie iemand van baie woorde nie, maar jy kan wel saam met iemand huil.

Ek het onlangs ‘n boer ontmoet wat sy seun tydens ‘n ongeluk op sy plaas verloor het. Die boer was kwaad vir God en het Hom vir sy seun se dood blameer. Hy het nie meer woorde oorgehad om sy woede aan God bekend te maak nie. Hy het homself verwyt, sy lus vir die boerdery verloor en sy huwelik was op die rotse. Die boer het vir my gesê, “ek het nie meer woorde oor om my leed en pyn te beskryf nie. Ek weet nie meer wat om vir die Here te sê nie.” Ek sê toe vir die boer: probeer ‘n bietjie huil! Trane is gebed in vloeibare vorm en dit sê wat ons nie in woorde kan beskryf nie. As jy nie meer weet wat om te sê nie, huil voor jou Skepper. Dis ‘n gawe om voor jou Skepper te kan huil, nie een van jou trane raak by God verlore nie.

Partykeer gebruik God jou trane om die saad van die Woord wat passief in jou hart lê, te aktiveer. Partykeer benat ons trane die beloftes wat God jare terug in ons harte geplant het. Trane bevat geen ongeloof, bybedoelings of twyfel nie. Toe Heskia sy rug teen die muur draai en voor God begin ween, toe stuur God die profeet na hom toe terug om vir hom te sê dat God sy gebed gehoor het en vyftienjaar by sy lewe sal voeg. God het vir Heskia gesê dat hy hom oorwinning oor al sy vyande sal gee en sal toesien dat al sy besittings in veilige bewaring sal bly.

Party mense dink dat hulle nie ‘n gawe het om te bid nie omdat hulle nie lank kan bid nie. ‘n Gebed hoef nie lank te wees om trefkrag te hê nie. Toe Petrus begin sink, het hy die kortste gebed in die wêreld gebid en net gesê: “help”. Sy gebed was kort, kragtig en tot die punt! As hy enigsins langer gebid het, sou hy versuip het! Moenie dink dat lang gebede noodwendige God beïndruk nie. God is nie gepla oor mooi woorde of ‘n hoogdrawende stemtoon nie. Gebed gaan nie oor woorde nie. Gebed gaan oor die motiewe en die gesindheid agter die woorde. Julle Afrikaners sê altyd dat mens agter die kap van die byl moet kom! Dis presies wat God doen. . .Hy probeer agter die kap van jou gebed kom deur te kyk na wat in jou hart aangaan.

Het jy geweet dat een van die seëninge en gawes wat God aan die mens gegee het, is om te werk? Dis ‘n seën om te werk en dit te geniet. Dis ‘n manier om die talente wat God vir jou gegee het daagliks te gebruik en te ontwikkel. Gebed is werk. Dis werk om die Woord van God van die bladsye van die Bybel tot binne in jou hart te kry. Om ‘n huwelik of enige verhouding in stand te hou, is werk. Dit vat werk om ‘n huwelik so te kry dat jou kinders sal sê: “Ons kan nie wag om ook te trou en ‘n huwelik soos julle sin te hê nie.” Een van ons talente as ouers is ons honger vir God se Woord. Ons moet by ons kinders ‘n aptyt vir God se Woord wek. Jou gawes en talente spoor ander mense aan om ook hulle eie te ontdek en te ontgin. As jy jou talent ten volle uitleef, dan kyk ander mense na jou en sê, “ek kan dit ook doen.”

Kom ons gaan kyk na die voorbeeld van Saul. Hy was ongehoorsaam aan die Here en was nie getrou aan die opdrag van die Here nie. Hy het gedoen soos wat hy goedgedink het en het herhaaldelik God se gesag geminag. God het Sy Gees van Saul onttrek en ‘n bose gees het van hom besit geneem en hom getreiter.

Die mense het later begin kla en gesê dat dinge nie so kan aangaan nie en het ‘n plan gemaak. Hulle het saamgekom en die volgende vir Saul gesê: 1 Sameul 16:15 – Toe sê die dienaars van Saul vir hom: Kyk tog, ‘n bose gees van God verskrik u: laat ons heer net sê, en u dienaars wat voor u staan, sal ‘n man soek wat op die siter kan speel; en as die bose gees van God oor u is, moet hy speel met sy hand, dan sal dit beter met u word. Daarop sê Saul aan sy dienaars: Kyk tog vir my uit na ‘n man wat goed kan speel, en bring hom na my. En een van die dienaars antwoord en sê: Kyk, ek het ‘n seun van Isai, die Betlehemiet, gesien wat kan speel, en hy is ‘n dapper held en ‘n krygsman en wel ter tale en mooi gebou, en die HERE is met hom.

Saul het sy manskappe beveel om vir hom iemand te vind wat vir hom die harp kan speel. Ek wil nie snaaks wees nie, maar om in daardie tyd die hele Israel te deursoek om iemand te kry wat goed harp kan speel, is soos om vir ‘n naald in hooimied te soek! Jy weet nooit wanneer om op te hou soek of waar om nog te soek nie. Wie weet, die naald kan dalk net onder die volgende strooihalm wees!
Een van Dawid se talente was om die harp te kan speel. Nog voordat daar ‘n behoefte was vir ‘n harpspeler in die koning se paleis, het Dawid reeds die harp vervolmaak. Dawid se gawe het vir hom ruimte gemaak in die koning se paleis. God het vroeg reeds geweet dat Hy vir Dawid gaan benodig om vir Saul die harp te speel. Jy weet nooit wanneer God jou talente gaan benodig nie. Daarom moet jy dit aktief beoefen sodat wanneer God jou nodig het, jy voorbereid sal wees. Ons Engelse het ‘n gesegde wat lui, practice makes perfect. Dis deur die beoefening van iets dat ons meesters word. Alles in die lewe is die tweede of die derde keer makliker.

Dawid het meer as net een talent gehad; ons lees daarvan in 1 Sameul 16:18 – hy is ‘n dapper held en ‘n krygsman en wel ter tale en mooi gebou, en die HERE is met hom. Dawid was ‘n man na God se hart. Was Dawid perfek? Geensins nie, hy het ook heelwat twak aangejaag! Maar, een van sy talente was dat hy nie verskonings vir sy sondes uitgedink het nie, maar het berou getoon en daarvan afstand gedoen.

Toe Dawid besef dat hy verkeerd gedoen het, het hy tot God gebid en gesê: “Vergewe my en was my weer skoon. Moenie U Gees van my wegneem nie, maar skep in my ‘n rein hart.” Om so gou as moontlik jou sonde te bely en om daarvan afstand te doen, is ‘n ongelooflike talent!

Wat vir my so interessant is, is dat nie eers Dawid se pa hierdie talent raakgesien het nie. ‘n Kneg in die paleis van die koning het sy talent raakgesien. Toe Sameul na Dawid se huis gaan en vra om al die seuns te sien, het Dawid se pa nie eers aan hom gedink nie. Sameul was reg om een van die seuns as die nuwe koning van Israel te salf en het gevra dat al Isai se seuns uit sal kom. Sameul het gesoek na ‘n man wat talentvol en begaafd is. Isai het al sewe sy ander seuns in ‘n ry voor Sameul laat staan, maar het vir Dawid in die veld gelos om die skape op te pas. Sy pa het geen spesiale gawes en talente in sy seun raakgesien nie.

Somtyds sien God in jou talente raak wat jou ouers nie in jou raaksien nie. Soms sien God dinge in jou eggenoot raak wat jy nog nooit gesien het nie! Hoe was dit moontlik vir die koning se kneg om vir Dawid raak te sien? Dawid het nie ‘n CD vrygestel nie, en was ook nie op Radio Oranje nie. Hoe het Dawid se talente onder die aandag van die paleis gekom? Die Bybel maak nie bekend presies hoe dit gebeur het nie. Ek veronderstel maar dat die dienskneg Dawid in die veld hoor speel het terwyl hy iewers heen op pad was. Hy het heel moontlik die klank van die musiek gevolg en op Dawid afgekom waar hy vir sy skape gespeel het!

Die Bybel sê dat ons alles moet doen asof ons dit vir die Here doen. Somtyds wanneer jy jou gawe beoefen, is dit nie alleenlik vir ander mense se doel nie, maar vir God se plesier. Voordat God jou gawes in die publiek ten toon stel, moet jy eers getrou wees om dit net so goed in die geheim te doen. Daarom sê God dat ons nie ‘n klein begin moet minag nie. Alles in die lewe begin klein, maar deur harde werk en oefening verbeter dit elke dag.

Dawid het dalk nie gedink dat daar ooit iets noemenswaardig van sy talente sal kom nie. Ek dink nie hy het die harp gespeel met die hoop dat iemand sy talent sal raaksien nie. Begin selfvertroue opbou sodat jy met gemak jou gawe voor mense kan beoefen. God sal jou op die regte tyd en by die regte geleentheid verhoog. Jou gawe sal vir jou ruimte maak, jy hoef nie self jou gawes op mense te gaan forseer nie.

Maak seker dat jou hart op die regte plek is; jou hart moet in God en in die werk van die Here wees. Maak nie saak wat jy doen nie, sit jou hart daarin. Dis moeilik om skouer aan die wiel te sit as jou hart nie in ‘n saak is nie, die effort gaan vir jou te veel word.
Toe koning Saul van Dawid hoor, het hy opdrag gegee dat Dawid dadelik paleis toe moet kom. As Dawid nie sy talent beoefen het nie, sou die koning hom nooit laat kom het nie. Jy dink dalk dat niemand by die werk al jou moeite en harde werk raaksien nie. God is nie blind nie, Hy sien wat jy doen en Hy hoor wat jy sê. God sal vir jou ‘n weg baan waar jy nie op jou eie sou kon kom nie. Verhoging kom slegs van die Here God Almagtig!

Dawid is toe aangestel as die musikant in die paleis om Saul se woedeuitbarstings te kalmeer. Op ‘n dag, terwyl Dawid nog so vir Saul gespeel het, het die bose mag weer van Saul besit geneem. Dawid het net aangehou speel soos wat hy normaalweg sou en omdat God se salwing op Dawid gerus het, het die bose gees dadelik gewyk. ‘n Musiekinstrument onder leiding van die Heilige Gees was genoeg om die bose gees op die vlug te laat slaan. Dawid se talent alleen sou nie genoeg gewees het om die bose gees te verjaag nie. Hy het die salwing van God op sy lewe nodig gehad; hy het God se teenwoordigheid nodig gehad. Jou talente is nie veel werd sonder die bekragtiging van God se Gees nie.

Dawid was suksesvol in alles wat hy gedoen het omdat die Here met hom was. Jou grootste gawe in hierdie lewe is die feit dat God met jou is; glo dit! Dawid was só ‘n suksesvolle krygsman, dat die vrouens op hul tamboeryne gespeel het en sy lof besing het! Koning Saul het ‘n duisend man verslaan, maar Dawid het tienduisend man verslaan! Hoe meer God vir jou gee, hoe meer verwag Hy van jou.
Op ‘n dag het Dawid se pa hom na sy broers gestuur om vir hulle kos te neem waar hulle diens gedoen het in Israel se weermag. Sy pa het hom nie veel meer werd geag as ‘n pizza-delivery boy nie! Dawid kon homself opgeruk het en gesê het dat hy vir groter dinge bestem is, aangesien hy die koninklike musikant is. Moet nooit so belangrik in jou eie oë word dat iets benede jou is nie. Wees getrou in die geringste, en die Here sal jou oor meer aanstel. Partykeer vra die Here ons om iets baie gerings en onbelangriks te doen, maar ons besef nie die ware doel daaragter nie.

Toe Dawid by sy broers met die kos opdaag, is dit ook die presiese tyd wat Goliat weer sy verskyning maak om Israel se weermag te dreig. Goliat het hulle uitgedaag om hul dapperste en sterkste man te stuur om teen hom te veg. Dawid was nie net ‘n goeie arpspeler nie, maar hy was ook braaf en ‘n dapper krygsman. Dawid kon ook baie goed met ‘n slingervel skiet, dit was ook een van sy talente wat hy in die geheim bemeester het terwyl hy skape opgepas het. Dawid het ‘n beer en ‘n leeu op verskeie kere aangevat om sy skape te beskerm.

Die vyand wil ons weerhou om ons talente te ontdek omdat hy weet hoe gevaarlik dit is wanneer God se salwing en ons talente mekaar ontmoet!

Die hele weermag het teruggedeins as Goliat op die toneel verskyn het, en niemand het kans gesien om teen hom te veg nie. Dawid het die reus een kyk gegee en gevra: “wat is die beloning vir die persoon wat Goliat doodmaak?” “Baie,” antwoord sy broers, “hy kry die koning se dogter en baie geld. Hy en sy gesin sal ook lewenslank vry van SARS wees!” Dit het vir Dawid na ‘n goeie beloning geklink en hy het aangebied om vir Goliat aan te vat.

Nog ‘n baie waardevolle talent wat Dawid gehad het, was die vermoë om wyse woorde te spreek. Die Bybel sê dat hy wel ter tale was. As jy die regte ding op die regte tyd kan sê, sal jou woorde vir jou ruimte maak. Saul het van Dawid se voorstel te hore gekom en het hom dadelik laat kom. Dawid het die koning se wapenrusting geweier omdat hy nie voorheen sy gawes in daardie klere beoefen het nie.

Dawid het die reus oorwin met die slingervel én met die klip. Hy kon nie die een gebruik sonder die ander nie. Die klip het nie momentum sonder die slingervel gehad nie en die slingervel het nie trefkrag sonder die klip gehad nie. Die klip is die Woord van God en die slingervel is jou geloof. Die Woord van God kan nie effektief wees as jy nie jou geloof daaragter sit en dit gooi nie. Al die geloof in die wêreld sonder die Woord van God het ook geen trefkrag nie!

Jy mag dalk dink dat jou gawes klein en nietig is en dat God dit nie regtig kan gebruik nie. God sien dinge raak wat ander mense nie doen nie. Jou gawes en talente sal weer ‘n passie vir die lewe in jou wakker maak. Te veel van ons Suid-Afrikaners se lus is geblus omdat ons ons ophou met dinge waarvoor ons nie geroep is nie. As jy jou gawes weer wakker sal maak, sal jou gawes jou weer wakker maak!

Dalk het jy verleer om te waag omdat jy al te veel kere teleurgestel was. Jou teleurstellings word God se bestellings; jou verleenthede word God se geleenthede. Maak jou talente bymekaar en gaan woeker daarmee.

Jy is nie sonder talente gebore nie! Begin om weer te droom, begin om weer te doen wat vir jou lekker is en wat jy geniet. Jou gawes sal vir jou plek maak op die regte tyd. Doen alles wat jy doen asof jy dit vir die Here doen; jy sal verbaas wees om te sien waar en wanneer God besluit om jou talente te gebruik tot eer van Sy Naam. Daar is geen einde aan wat jy vir God kan doen as jy begin om te woeker met jou gawes nie!

Advertisements
One Comment leave one →
  1. COBUS permalink
    April 2, 2011 7:38 pm

    dankie vir n boodskap van god .my omstadighede is nie maklik nie . mytrane vloei . my woorde min .kontak my asb by 082 950 1418 .dankie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: