Skip to content

Laat staan woede

December 6, 2010

Laat staan woede – deur Gary Kieswetter

Baie van ons maak ‘n fout deur te dink dat ons lewens aan onsself behoort. Jy sal gedurig mense hoor sê, “Dit is my lewe, ek kan daarmee doen wat ek wil.” God het jou net één lewe op hierdie aarde geskenk en jy sal eendag voor Hom daarvoor verantwoording moet doen. Jy is verantwoordelik vir jou eie toekoms en is ʼn rentmeester daarvan.

Deur te dink dat ons lewens en ons toekoms aan ons behoort, ontneem ons onsself van God se plan vir ons lewens. God het ʼn sekere potensiaal binne in jou geplaas en Hy het ʼn plan vir jou lewe ingedagte sodat jy daardie volle potensiaal kan bereik. God het alreeds vir jou ʼn toekoms beplan!

Wanneer jy dus jou toekoms weggooi, gooi jy ook die potensiaal binne in jou weg. Jy bepaal self of jy die toekoms wat God vir jou het met beide hande gaan aangryp deur die keuses en besluite wat jy elke dag maak. Jy moet verantwoordelikheid neem vir die besluite wat jy vandag neem. Jou toekoms word jou vandag en jou vandag word jou gister. Die situasie waarin jy jouself vandag bevind is ʼn direkte resultaat van die besluite wat jy in jou verlede geneem het. Die besluite wat jy vandag neem, gaan jou verlede word waaroor jy dalk vir die res van jou lewe spyt oor gaan wees. Die kwaliteit van die besluite wat jy vandag neem, bepaal die waarde van jou toekoms.

Baie mense sien nie kans om in die oggend op te staan nie omdat hulle nie kans sien om die toekoms in te gaan wat hulle vir hulself gekies het nie. Kom ons gaan kyk na ʼn voorbeeld in die Bybel hoe mense se keuses hul toekoms beïnvloed het: Genesis 4:4-8 – En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die HERE het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. En die HERE sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? 

Abel het die vet van sy kleinvee aan die Here geoffer. In die Ou Testament het God altyd beveel dat die offers wat die mense aan Hom bring nog die vet moet aanhê. Van al die nasies behoort die Afrikaner dit die beste te verstaan! Daar word biltong gekoop en geëet by die kilogramme! Ons Engelse gee vir ons babas fopspene, maar julle gee vir julle babas sommer ‘n hele stuk biltong! Biltong sonder ʼn vetlaag is mos heeltemal smaakloos, jy stik jou sommer in jou toekoms in! As jy daai stukkie vet hap, is daar ‘n saligheid wat oor jou kom! Die vet gee smaak en is die ryk deel van die vleis. Daarom sê God dat wanneer ons aan Hom ʼn lof-offer gee, moet dit met vettigheid gepaardgaan. Vettigheid spreek van heelhartigheid, toegewydheid en oorgawe. Mag jy wanneer jy jou geld, jou huwelik en talente aan God gee, die vettigheid saam met dit gee!

Kain het aan die Here ʼn offer sonder enige vettigheid gebring en daarom het God Kain se offer van die hand gewys. Kain was baie teleurgesteld en God het vir hom ʼn tweede kans gegee deur vir Hom te sê dat as hy die regte offer bring, sal sy blydskap weer na hom toe terugkeer. Ons lees dit in Genesis 4:7 – Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie — die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat; en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. 

God het Jesus as offer vir ons sondes aanvaar. Daarom is daar geen ander manier om met die lewende God versoen te word as om aan Christus te behoort nie. Christus is die Lam wat geslag is en opgeoffer is om weg te doen met ons sonde. Wanneer jy deur Christus na God gaan, dan is die vettigheid wat God verwag reeds daar!

God het in essensie vir Abel gesê dat as hy die regte offer bring, sal Hy dit aanvaar. God het reguit vir Kain gevra waarom hy dan so kwaad is. Die woede was op Kain se gesig geskryf en hy kon sy humeur nie beteuel nie. Ons Afrikaners word partykeer so kwaad dat ons wil moor. ‘n Woedeuitbarsting maak altyd iets dood; dit maak mense se opgewondenheid, lewenslus en hoopvolle verwagtinge dood. ‘n Man wat in woede uitbars kan sy huwelik in ʼn oogwink doodmaak. Daar is niks wat mense so weerhou van ʼn hoopvolle toekoms as ‘n humeur wat nie beteuel kan word nie. Kolossense 3:8 – sê die volgende, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het. 

God sê in Psalm 37:8 – Laat staan die woede. Julle Afrikaners het selfs ʼn liedjie gekomponeer wat daarby saamgaan, laat staan sulke dinge laat staan! Dis vir God belangrik dat jy jou woede sal laat staan. Hy weet hoe sleg dit vir jou is. Saam met woede kom al sy maaitjies naamlik boosheid, laster en skandelike taal. Ons moet self afstand doen van ons eie woede. Die Here gaan dit nie net kom verwyder nie, jy moet ‘n besluit maak om dit te laat gaan. Kom ek gaan wys jou gou ‘n voorbeeld uit die Bybel waar God ons leer hoe om ons woede te hanteer; Efesiërs 4:25 – Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie; en gee aan die duiwel geen plek nie. 

Hierdie skrif sê dat ons nie kwaad moet gaan slaap nie! As jy kwaad word, moenie sondig nie en moet ook nie die dag met kwaad afsluit nie. Die duiwel kry vatplek in ons lewens deur woedeuitbarstings. Ons Suid-Afrikaners kan onsself darem vir onbenullighede strip! Huwelike val uitmekaar omdat mense vir alles kwaad word. God sê dat die mens wat sy woede kan beheer beter is as die mens wat ʼn stad inneem. Deel van die vrug van die gees is selfbeheersing. Jy mag kwaad word, maar moenie sondig nie. Maak seker dat daai woede uit jou hart is voor jy gaan slaap, want dit het die vermoë om gedurende die nag te broei! Iemand wat kwaad gaan slaap word die hel in wakker!

Kain se jaloesie het die woede soveel so in hom laat opborrel, dat hy sy broer doodgemaak het. Kain het sy toekoms opgemors toe hy besluit om nie God te gehoorsaam nie, maar eerder sy eie wil te volg. Terwyl hy nog met God in kontak was, was daar nog kans vir hom om sy sonde te bely en die regte ding te doen. Maar, die oomblik toe hy ophou om met God oor die probleem te praat, was dit neusie verby met sy toekoms. Kain se woede het die duiwel plek in sy lewe gegee.

God het Kain uit die land verdryf en hy het ʼn swerwer geword. Hy het geen eindbestemming of toekoms gehad nie. Die Bybel sê dat die goddelose mens geen toekoms het nie, maar die man van vrede het wel. Mense wat hulle teen God verset word uitgewis en die toekoms van die goddelose word vernietig. Moenie jou toekoms weggooi deur toe te laat dat woedeuitbarstings en slegte humeur jou lewe beheer nie. Wanneer ons bereid is om beheer oor te gee aan Sy Gees, kan ons weer ʼn toekoms hê.

Woede maak die grond van jou hart onvrugbaar sodat die saad van God se Woord nie kan ontkiem nie. Woede versteur jou hart se ph-balans en dit maak jou hart suur. Geen vrug van die gees kan groei waar daar woede is nie. Woede ontneem God van Sy regmatige plek in jou hart. Maar wanneer jy jou woede voor God neerlê, neem Hy dit weg en meng die grond van jou hart met Sy vergifnis, genade en barmhartigheid. Sy liefde is soos kompos wat die grond van jou hart weer voed. God wil daardie woede wat binne in jou is, uithaal en dit met goddelike toorn vervang. Dit beteken dat jy sonde sal haat; dit is nie meer iets wat jy begeer nie, maar verafsku. God is opsoek na mense wat hul vleeslike woede vir goddelike toorn sal verruil.

Moses is nog ʼn voorbeeld van ʼn godsman wat sy toekoms weggegooi het omdat hy nie sy humeur kon beteuel nie – hy het sommer sonder ‘n lont ontplof! Om te dink dat die Bybel sê in Numeri 11:6 dat Moses die nederigste man op aarde was! Terwyl Moses op die berg besig was om die Tien Gebooie van God te ontvang, het die Israeliete ʼn goue kalf gemaak om te aanbid. Toe Moses van die berg afkom en sien wat hulle aangevang het, het hy die twee klippe waarop die Gebooie was, stukkend gegooi!

Op ‘n ander geleentheid, nadat Moses vir die laaste keer voor die Farao verskyn het, het hy wit van woede daar uitgestap. Die ander keer het God vir Moses beveel om met die rots te praat sodat daar water uit sal kom. Maar, Moses was so de joos in vir die Israeliete dat hy sommer die rots geslaan het! Lees gou saam met my in Deuteronomium 23:3 – En die HERE het vir hom gesê: Dit is die land wat Ek aan Abraham, Isak en Jakob met ʼn eed beloof het met die woorde: Aan jou nageslag sal Ek dit gee; Ek het jou dit met jou oë laat sien, maar jy sal daarheen nie oortrek nie. Toe het Moses, die kneg van die HERE, daar gesterwe in die land Moab, volgens die bevel van die HERE. 

Moses se woedeuitbarstings het hom die beloofde land gekos. Moses het God gesmeek om tog die beloofde land in te gaan, maar is dit geweier. Moses het vier keer tussen beide getree toe God Israel wou vernietig omdat hulle afgode gedien het. Maar, Moses het God elke keer aan Sy barmhartigheid herinner en God het Sy toorn oor Israel laat bedaar. Moses het elke keer vir God gesê: “Wend U van U toorn af. Dink aan die verbond wat U met Abraham, Isak en Jakob gesluit het.”

Moses se woede het gemaak dat God nie sy versoek toegestaan het nie. Woede gaan ook veroorsaak dat jou versugtinge by God onbeantwoord sal bly. Woede hou jou altyd weg van die plek wat die Here vir jou voorberei het. Baie van ons se vooruitgang word deur woede gestuit omdat dit net ʼn ander vorm van hoogmoed en arrogansie is. Woede is niks anders as om te baklei vir jou eie wil nie. God wil klaarspeel met die woede wat so maklik in ons Suid-Afrikaners ontvlam. Ons moet ons woede laat staan en plek maak vir die Heilige Gees. Woede is ʼn buffer tussen ons en God. 

Psalm 30:5 sê die volgende – Psalmsing tot eer van die HERE, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam; want ʼn oomblik is daar in sy toorn, ‘n lewe in sy goedgunstigheid; saans vernag die geween, maar smôrens is daar gejuig. God se toorn duur vir ʼn oomblik, maar sy goedertierenheid hou vir geslagte te lank!

Die Hebreeuse woord vir “oomblik” is “ʼn oogwink.” God se toorn duur net so lank soos wat ‘n oogknip duur, maar Sy guns duur vir ʼn leeftyd. Op die berg van verheerliking, toe God Jesus as Sy seun voor die mense verklaar het, het God vir Moses en Elia gestuur om daar te wees. God was nie meer toornig teenoor Moses nie, want sy toorn duur net vir ‘n oomblik. God het jare terug Moses se versoek geweier om die beloofde land in te gaan, maar God het weer guns aan Moses bewys. Dink net hoe trots was Moses toe God hom kies om toe te kyk hoe Jesus Christus verheerlik word!

Nog ʼn man wat sy toekoms opgemors het, was Saul. God het Saul belowe dat Hy hom op die troon van Israel sal sit en vir hom ʼn nuwe hart sal gee. Ons lees dit in 1 Samuel 10:6 – En die Gees van die HERE sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in ‘n ander mens verander word. En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. En jy moet voor my uit na Gilgal afgaan, en kyk, ek sal na jou afkom om brandoffers te offer, om dankoffers te slag; sewe dae lank moet jy wag, totdat ek by jou kom en jou bekend maak wat jy moet doen. En net toe hy sy skouer draai om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander, en al hierdie tekens het op dié dag uitgekom. 

God het vir Saul saam met ‘n klomp profete uitgestuur sodat hy net soos hulle kan profeteer. As jy suksesvol wil wees, omring jouself met suksesvolle mense. As jy meer positief wil wees, omring jouself met mense wat altyd hoopvol is!

Die Bybel sê hier dat God vir Saul ‘n nuwe hart gegee het. ʼn Nuwe hart is ʼn nuwe gesig! God het vir Saul manne gegee wat Saul se visie gedeel het. Die Bybel sê dat God se Gees het oor Saul vaardig geword en hy het saam met die profete geprofeteer. God het ook belowe om Saul en sy hele nageslag te seën indien hy Sy insettinge en gebooie sal bewaar. Te veel Christene vandag leef veilig in plaas daarvan om reg te leef. Moenie doen wat veilig is nie, doen wat reg is! Daar is ʼn toekoms vir ‘n man van vrede en vir ʼn regverdige mens! 

Saul het sy toekoms en die toekoms van sy nageslag opgemors deur aan sy slegte humeur vas te klou. Die profeet Samuel het vir Saul uitdruklik gesê om vir sewe dae lank op die plek te wag totdat hy hom daar sal ontmoet. Saul se woede en ongeduld het hom gekeer om te wag en hy het sake in eie hande geneem. Daar is nie plek vir geduld in jou lewe as jy ‘n kort humeur het nie. Moet nooit enige besluit neem gedurende ʼn woedeuitbarsting nie, jy gaan daardie besluite later berou!

Samuel het hom daaroor aangespreek en Saul het sy besluit op sy manskappe geblameer. Iemand met ‘n kort humeur blameer altyd ander mense. Verwoedheid laat geen man erken dat hy gefouteer het nie. Die wortel van woede is trots en God sê dat Hy trots en hoogmoed haat. Hoogmoed ontneem God van Sy regmatige plek in jou hart. Die Bybel sê nie verniet dat ons ons harte bo alle dinge moet bewaar nie omdat dit die oorsprong van die lewe is. 

God het vir Saul ʼn tweede kans gegee en het hom beveel om al die Amalekiete voor die voet dood te maak. Kan jy glo dat die perd al weer nie wil hoor nie?! Hy het koning Agab en die beste kleinvee gespaar. Samuel was blind en kon daarom nie sien wat Saul doen nie. Saul het die fout gemaak om te dink dat omdat Samuel blind is, God ook blind is! Daar is nie genoeg skape op hierdie planeet om die wol oor God se oë te trek nie!

Die skape het begin blêr op ʼn tyd wat Saul regtig nie wou gehad het hulle moes nie. Jou sonde sal jou laat uitvang. Jou sonde maak altyd ‘n geraas wanneer jy graag wil hê dat dit moet stilbly! Jou woedeuitbarsting het altyd die vermoë om jou sonde te verklap. God het Sy Gees van Saul af weggeneem en ʼn bose gees het oor Saul vaardig geword. God het die koningskap van Saul weggeneem. Saul het sy hoopvolle toekoms verruil vir trots en eiesinnigheid.

As jy as man op jou vrou skree, ontneem jy haar van haar menswaardigheid en haar integriteit. Woede bring niks goeds voort nie. God wil hê dat jy daardie woede na Hom toe sal bring. Ek praat nie nou van wanneer iemand normaalweg kwaad word nie, want dit is natuurlik en gebeur met ons almal. Ek praat van wanneer jy briesend raak en daar ‘n woede oor jou kom wat jy nie kan beheer nie. Dis amper asof jy met woede begeester raak. Vra God om vir jou ʼn gees van selfbeheersing te gee inruil vir daardie gees van woede. Jou toekoms hang daarvan af. . . jy is besig om jou eie toekoms weg te gooi deur jou kort humeur!

Jy as ouer bepaal jou kinders se toekoms deur die keuses en besluite wat jy neem. Hebreërs 11:20 sê die volgende – Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. In die oorspronklike taal beteken hierdie skrif dat Isak sy hand in die toekoms gesteek, die seëninge gaan haal en dit op sy seuns geplaas het. Deur geloof het hy die toekoms van sy kinders binnegegaan en die seëninge wat God vir hulle beskik het, toegeëien.

As ouer beskik jy oor jou kinders se toekoms. Jy kan die verkeerde goed vir hulle nalaat of die regte goed. In die geloof kan jy ook jou kinders se toekomstige seëninge vir hulle gaan haal en hulle nou al in die Naam van die Here seën. God is wakker oor Sy Woord om dit sorgvuldig na te kom! Jy mag dalk vir my sê: “Maar Engelsman, my pa het dit nie vir my gedoen nie. Niemand het vir my seëninge in die toekoms gaan haal nie.” Wel, jy is verkeerd want Jesus Christus het dit vir jou gedoen. Die Bybel sê dat ons in Christus alreeds met al die geestelike seëninge geseën is.

Ek sluit af met Genesis 48:1 – Ná hierdie dinge het hulle aan Josef meegedeel: Kyk, u vader is siek. Toe neem hy sy twee seuns, Manasse en Efraim, met hom saam. En hulle het aan Jakob berig gebring en gesê: Kyk, u seun Josef kom na u toe. Daarop het Jakob sy krag versamel en op die bed gaan sit. En Jakob het vir Josef gesê: God, die Almagtige, het aan my verskyn by Lus, in die land Kanaän, en my geseën en vir my gesê: Kyk, Ek sal jou vrugbaar maak en jou vermeerder en jou tot ʼn menigte van volke maak, en Ek sal aan jou nageslag ná jou hierdie land as ewige besitting gee. 

Jakob het ʼn baie goeie toekoms vir sy nageslag agterlaat. Jakob het Josef se twee seuns geseën en hulle teen sy bors vasgedruk en hulle gesoen. Dit is hoe God jou seën! Hy trek jou vas teen Sy bors en soen jou! Lees net die wonderlike seën wat Jakob oor sy kleinseuns uitspreek: Genesis 48:15 – En hy het Josef geseën en gesê:Die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as Herder my lewe lank gelei het tot vandag toe, die Engel wat my uit elke teëspoed verlos het — mag Hy die seuns seën, en mag deur hulle my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isak, en mag hulle vermeerder in die land in menigte. 

Dis tyd in Suid-Afrika dat pa’s in die geloof hul kinders se toekomstige seëninge sal gaan haal. Die verbond van Abraham, Isak en Jakob is jou kinders se erfdeel. As ons as ouers ons eie toekoms opmors deur ons onbeheerste humeur dan mors ons ook ons kinders sin op. As ons nie daardie seëning vir hulle in die geloof gaan haal nie, dan gaan dit verlore gaan. En waar daar nie ‘n seën is nie, kan ʼn vloek tot rus kom. Waar daar ‘n seën is, kan daar nie ʼn vloek tot rus kom nie, want die seën is sterker as die vloek.

Mag die Here jou en jou nageslag seën!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: