Skip to content

Oorwin die stryd

December 6, 2010

Oorwin die stryd – deur Ds. Jimi le Roux

Ons as Christene is toegerus met die wapenrusting van God sodat ons die geestelike stryd wat ons voer, sal wen. God het vir ons die gesag en die mag gegee om meer as oorwinnaars uit die stryd te tree. Ons lees van God se wapenrusting in Efesiërs 6:10 – Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Dit is belangrik dat elke kind van die Here sal weet wat sy gesag oor die Bose is. Waar is die vyand se gesag gesetel? Bo of onder die Here sin? Natuurlik is die vyand se gesag onder God sin! Maar, die eintlike vraag is of die vyand se mag bo of onder die mag van die mens gesetel is?

Wel, dit hang alles af van waar die mens gesetel is! Een ding wat ‘n Christen baie goed moet verstaan, is sy posisie in Christus. Volgens die Bybel, is ons met Hom gekruisig en het ons saam met Hom opgestaan in ‘n nuwe lewe en sit ons saam met Hom aan die regterhand van God waar ons oor die Bose regeer.

Ons lees dit in Romeine 6:4 – Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding; aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

Ons moet begin om vanuit ons gesagsposisie in Christus oor die bose te heers en ophou om ons lewens vanuit ‘n verloorposisie onder die vyand te leef. Dit is waarvoor Jesus gesterf het – sodat ons ook verlos kan wees van die mag van die bose!

Ons gesag oor die bose hang nie van ons sondigheid, of sondeloosheid af nie. Dan sou niemand van ons natuurlik enige gesag oor hom gehad het nie. Hy sou jou op jou sonde wou wys! Moet dit egter nie aanvaar nie. Jou gesag oor die vyand lê in Jesus se sondeloosheid, Sy oorwinning oor sonde en die dood en in die feit dat Jesus aan jou gesag oor hom gegee het. Jou persoonlike sonde is in die verband irrelevant, want ten spyte daarvan, is jy God se kind, geliefde en gestuurde.

Jesus het Sy dissipels uitdruklike mag gegee oor die Bose in Romeine 16:20 – En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen.

Die vyand hoort nêrens anders as onder ons voete nie! Ons het in Jesus naam gesag oor die vyand ontvang. Ons hoef hom nie te vrees nie. Dit is belangrik dat Christene die leuens van die vyand dadelik sal herken om sodoende sy strikke raak te sien en te vermy.
God het ons die opdrag gegee om nugter, waaksaam en standvastig in die geloof te wees (1 Pet. 5:8) Ons moet hom ook nie plek in ons lewens gee nie en seker maak dat ons die wapenrusting van God aan het sodat ons staande kan bly, weerstand kan bied en aanval.

Paulus gebruik die wapenrusting van die Romeinse leër as voorbeeld hoe ons onsself moet verdedig en die vyand aanval. Die wapenrusting word mooi uiteengesit in Efesiërs 6:14 – Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God.

Die waarheid as gordel – die doel van die gordel is om die wapenrusting bymekaar te hou. Die Bybelse waarhede wat ons wapenrusting bymekaar hou, is onder andere die volgende: die bose is oorwin; die bose moet wyk voor die gesag van Jesus se naam; God is in beheer; ek is werklik gered. Onthou dat die satan net twee taktieke het: vrees en leuens! Ons vind die waarheid in Jesus (die waarheid) en die Woord en ons noem en herhaal daardie waarhede tot die vyand wyk.

Die borsharnas van die vryspraak – die doel van die borsharnas, is om die hart te beskerm. Ons moet onthou dat ons vrygespreek is op grond van Jesus se offer, en nie op grond van ons eie heilige, of sondelose lewe nie. Die vyand sal graag vir jou op jou sonde wil wys. Met jou sonde, is jy ooit gered? Het jy werklik gesag oor die bose? Ons rus in die wete dat ons veilig in ons vryspraak is. Juis nie op grond van ons sonde nie, maar op grond van God se genade. Ons weier om daaraan te twyfel!

Skoene van bereidheid – Die doel van ‘n soldaat se skoene is om die voete te beskerm, en hom na die stryd te neem. Ons neem die Here saam waar ons ook al gaan, by wyse van spreke. Ons volg die Here heeltemal gewillig, as deel van ons getuienis. Sekere mense sal ons daaroor verwerp, maar Hy beskerm ons. Ons is bereid om te gaan waar Hy lei, ons is bereid om die prys te betaal om Hom te volg.
Die skild van geloof – die doel van die skild is om jou te beskerm teen die bose se vurige pyle. Hier leer ons dus ook dat hy ons met pyle skiet. Geloof is ons skild. Ons bou ons geloof en ons beskerming deur God se Woord te lees en te bestudeer en dit heelhartig te glo.

Die helm van verlossing – Die doel van die helm is om die kop te beskerm. Daar is gedurig ‘n “battle of the mind” aan die gang, wat te doen het met twyfel, ongeloof, leuens en dwalings. Ons verlossing beskerm ons teen hierdie aanvalle omdat ons in Christus is. Die vyand mik sy stryd op die gedagte dat ons nie werklik verlos is nie en nie as verlostes kan leef nie. Ons weet dat ons verlos is en dat ons as verloste mense leef!

Die swaard van die Gees – Die doel van die swaard is om die vyand aan te val. Let op dat die Woord ons enigste aanvalswapen is. Jesus het die satan ook in sy versoekings met die Woord van God geantwoord. Die woord waarna verwys word, dui op die mondelinge, gesproke en persoonlike woord; die woord of belofte wat God ons gegee het vir die spesifieke situasie. Wanneer ons op die Woord staan, het die vyand geen ander keuse as om te vlug nie.

Om die wapenrusting van God aan te trek, is om bewustelik jou plek in Christus in te neem, met geloof te leef en met gesag oor die vyand te heers. Ons doen dit deur gedurig tyd met God in gebed te spandeer. Ons lees daarvan in Efesiërs 6:18 – Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.

Ons voer die stryd deur in die Naam van Jesus teen die vyand te bid met gesag, geloof en in die Naam van Jesus. Ons noem die vyand sover moontlik by die naam; ons spreek hom aan en beveel hom om te wyk, te laat staan, te onttrek, ‘n versluiering te lig, of soos die Here ons op die hart lê.

Ons verklaar Jesus se oorwinning in ‘n situasie, en ons verbly ons daarin soos ons dit in geloof uitspreek! Die stryd teen die bose is ‘n wen-stryd; Christus het dit reeds gewen, ons leef dit net uit!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: