Skip to content

Verskonings . . . verskonings

December 6, 2010

Verskonings… verskonings – deur Timothy Kieswetter

Solank as wat ons verskonings maak vir als in ons lewens, sal ons ons eie vooruitgang stuit.

Verskonings…ons almal is goed daarmee om hulle uit te dink! Die woordeboek se verklaring van ? verskoning is as volg, om ruimte te maak vir ? tekort, om oor te sien, om te regverdig en om te verontskuldig.

Volgens my het elke verskoning ? emosionele wortel. Ons gebruik hoofsaaklik verskonings as ? manier om ons eie foute oor te sien. Solank as wat ons allerlei verskonings vir ons foute maak, gaan ons nooit uit ons foute leer nie. Ons gaan nooit by die emosionele wortel van ons foute uitkom nie. Ons kultuur leer ons om nie ag te gee op ons emosies nie, om dit weg te steek en dit altyd tweede te plaas. Ek dink dat mense wat deur die lewe gaan sonder om in voeling te wees met hul emosies, soos Zombies is. Kimberly Johnson het ? mooi ding gesê toe sy gesê het, never ruin an apology with an excuse.

Daar is twee tipe verskonings. Die eerste tipe is ? verskoning hoekom ons gedoen het wat ons nie moes doen nie, en die tweede tipe verskoning is hoekom ons nie kan doen wat ons moet nie. Al twee hierdie tipe verskonings gaan ons terughou in die lewe.

In Genesis 3 vind ons die heel eerste verskoning ooit. Adam en Eva het in die Paradys geleef en was verbied om ? sekere boom se vrugte te eet. Die duiwel het na Eva gegaan en vir haar gevra: “Het God werklik gesê dat jy nie van die boom mag eet nie?” Om ? lang storie kort te maak, Eva het van die vrug geëet en ook vir Adam daarvan gegee om te eet.

Genesis 3:7 – Toe gaan al twee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin.

Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom: Waar is jy? En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak; daarom het ek my verberg. En Hy sê: Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord: Die vrou wat U gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet. Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.

God is alwetend en alomteenwoordig. Hy het gesien hoe hulle van die verbode vrug eet en was terdeë bewus waar hulle weggekruip het. Hoekom het God hulle dan gevra, “Waar is julle?” en “Het jy geëet van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie?” Ek persoonlik dink dat God hulle hierdie vrae gevra het om hulle die geleentheid te gee om “jammer” te sê. Ons as ouers sal dit self ook baiekeer doen. Ons sal ons kinders vra, “het jy jou kamer opgeruim?” wanneer ons weet dat hulle dit nie gedoen het nie. En as jou kind in plaas van ? verskoning vir jou eerder om vergifnis vra omdat hy ongehoorsaam was, watter verweer het jy dan?!

God kyk ook so na ons, Sy kinders. Hy wil ons nie straf vir elke ding wat ons verkeerd doen nie. Die definisie van ? Christen is nie iemand wat nooit iets verkeerd doen nie, die Bybel sê dat ? regverdige man sewe keer val en weer opstaan. God verwag nie van jou om nooit iets verkeerds te doen nie, maar wat Hy wel van jou verwag is om verantwoordelikheid vir jou besluite te neem en nie met verskonings na Hom te kom nie.

Kom ons gaan kyk na die dinge wat Adam en Eva gedoen het wat daartoe gelei het dat hulle vol verskonings was toe God hulle konfronteer het. Ek noem dit, the build up to the excuse. Die eerste ding wat gebeur het nadat hulle ongehoorsaam was, was dat hulle agtergekom het dat hulle kaal was. Skielik was hulle oorlaai met skuldgevoelens en skaamte – hulle het iets gedoen wat hulle nie moes nie en dit het ? klomp negatiewe emosies tot gevolg gehad. Onthou dat ek gesê het dat verskonings altyd ? emosionele wortel het? As ons deur die lewe gaan sonder om erkenning te gee aan ons emosies, gaan ons ? verskoning vir alles hê en ons gaan nooit êrens kom nie.

Die tweede ding wat gebeur het is dat hulle vyeblare bymekaar gemaak het om hulle naaktheid te bedek. Hulle het ? manier gesoek om ontslae te raak van hul skuldgevoelens en skaamte. Is dit nie snaaks dat wanneer ons iets verkeerds gedoen het, dan is ons meer bewus van wat om ons aangaan, omdat ons nie uitgevang wil word nie! Skielik hoor en sien ons baie beter en let ons goed op wat ons nooit voorheen sou raakgesien het nie. Mans ontwikkel selfs ? sesde sintuig wanneer hulle weet hulle is besig om iets verkeerds te doen! Dis wanneer ons skuldig en skaam voel dat ons slinkse maniere uitdink om ons foute vir ander en vir God weg te steek.

Die derde ding wat gebeur het was dat hulle iemand anders die skuld gegee het. Adam het vir Eva blameer en Eva het die slang blameer. Nie een van hulle was bereid om verantwoordelikheid vir hulle eie dade te neem nie. Volgende keer wanneer jy besig is om aan ? goeie verskoning vir jou foute te dink, probeer die emosie vasstel wat jy eintlik wil verbloem. Sal dit die einde van jou wêreld wees as jy eerder sal erken wat die werklike rede vir jou foute is? Nee dit gaan nie. Is dit so erg om as jy laat is te erken dat jy te laat gery het, eerder as om die skuld op die verkeer te pak? As jy kan besef dat verskonings nie ? uitkoms is nie en dat dit nie so erg gaan wees as jy die ware rede ontbloot nie, dan sal jy kan aanbeweeg in die lewe.

Moses is ? voorbeeld van iemand wat verskonings uitgedink het hoekom hy nie kan doen wat God hom vra nie. Eksodus 3:10 – Gaan dan nou heen, dat Ek jou na Farao kan stuur; en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Maar Moses het tot God gespreek: Wie is ek, dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? Moses kon nie insien hoekom God nou juis hom gekies het om die Israeliete uit te lei nie. Moses het nie besef dat al die jare wat hy in die woestyn spandeer het as ? skaapwagter, was God besig om hom op te lei om die Israeliete vir veertig jaar deur die woestyn te lei nie. Die eerste verskoning wat Moses vir God gegee het was dat hy nie goed genoeg is nie. Moses het nie geglo dat hy die job kan doen nie. Dis iets waarmee ons almal een of ander tyd gekonfronteer word. Ons moet gló dat ons kan doen wat God van ons verwag. As jy nie voor die tyd kan glo dat jy iets kan doen nie, mors jy jou tyd. Moses het ? rede gehad hoekom hy nie geglo het dat hy dit nie kan doen nie. Dalk het hy nog met ? gevoel van verwerping gesukkel omdat sy ma hom in ? mandjie in ? rivier gelos het – al was dit ten doel om sy lewe te red!

Let op na wat God hom antwoord, Eksodus 3:12 – Ek sal met jou wees, en dit sal vir jou ? teken wees dat Ek jou gestuur het: As jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien.

God het jou beplan nog voordat Hy jou in jou moederskoot gevorm het. God het groot drome vir jou. Jy kán. Moenie vasgevang word in die verskoning dat jy nie kan nie. God sê jy kan. God sê dat Hy met jou sal wees. As God sê jy kan dan kán jy. Nadat God hom moed ingepraat het, het hy begin glo dat hy kan en het geantwoord, Eksodus 3:13 – Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? — wat moet ek hulle antwoord?

Nadat God hom verseker het dat hy wel in staat is om die Israeliete uit te lei, het God hom strategie gegee. God het vir hom gesê wat hy moet sê. God het hom die skills gegee wat hy nodig gehad het om die plan uit te voer. Dit help nie net ons glo dat ons iets kan doen nie, ons moet ook toegerus wees met die regte vaardighede om dit te kan doen. Ons moet die talente en vaardighede waarmee God ons toegerus het oefen, sodat dit kan verbeter. Meeste van die kere vat dit dissipline om ? nuwe vaardigheid aan te leer en om ? bestaande vaardigheid te verbeter.

Moses was reg met sy tweede verskoning, Eksodus 4:1 – Maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê: Die HERE het nie aan jou verskyn nie? Moses was bang dat die Israeliete hom nie sou glo nie. Hy was bang dat hulle hom as ? leuenaar sou uitkryt. God het vir Moses drie tekens gegee om aan die Israeliete te bewys dat God werklik met hom gepraat het. Die eerste was om ? stok in ? slang te verander, die ander teken was om sy hand uit te steek en God het dit laat melaats word en weer genees. Die derde teken was dat hy water op die grond moes spat, en dit sou in bloed verander. Dit was nie Moses se werk om die Israeliete se opinie van hom te probeer verander nie – dit was God sin. Baie van ons is bang wat ander van ons sal dink en sê as ons doen wat God van ons vra. Ons is nie verantwoordelik vir mense se reaksies wanneer ons doen wat God beveel nie – dis God sin.

Tweedens was Moses bang vir mislukking. Dis iets waarmee ons almal kan identifiseer. Baie van ons is te bang om iets te doen omdat ons mislukking vrees. Vrees is die meeste kere die wortel van ons verskonings. Vra God om daardie vrees met Sy liefde uit te dryf. Vrees gaan verhoed dat jy God se wil doen. Vrees is die teenoorgestelde van geloof en ons het geloof nodig as ons God wil behaag. Maar wanneer jy weet wie jy is, en jy weet jy kán omdat God met jou is, gaan jy nie mislukking vrees nie.

Moses was reg met sy derde verskoning, Eksodus 4:10 – Ag, Here, ek is nie ? man van woorde nie — van gister of van eergister of vandat U met u kneg gespreek het nie; want ek is swaar van mond en swaar van tong. Moses was besig om uit verskonings te hardloop. Ek dink die Here was nou al redelik moeg vir al Moses se verskonings. God het Moses geantwoord, Eksodus 4:11 – Wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie Ek, die HERE, nie? Gaan dan nou heen, en Ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê.

Moses het geweet hy moet dit doen en hy het geweet hy kan dit doen, en nogtans het hy die Here gevra om eerder iemand anders te gebruik. God se toorn het teen dié tyd teen Moses ontvlam. God sal nooit van ons verwag om iets te doen wat ons nie kan doen nie. Hy sal ons altyd in staat stel om te doen wat Hy van ons vra. God het vir Aäron gestuur om vir Moses by te staan. God plaas mense op ons pad om ons by te staan in ons taak. God plaas Sy krag in ons om ons sterk genoeg te maak. Jy het net nodig om gehoorsaam te wees.

Hoe kan jy alles prakties toepas? Volgende keer as jy agterkom dat jy besig is om verskonings te maak hoekom jy nie iets kan doen nie, vra jouself die volgende vrae af: Glo ek dat ek dit kan doen? Watter vaardighede het ek nodig om dit te kan doen? Daarby moet jy ook besef dat dit nie jou verantwoordelikheid is om ander se verwysingsraamwerke en opinies te verander nie. Jy is net verantwoordelik vir jou eie opinie omtrent jouself. As jy dan nog steeds voel dat jy nie in staat is om dit alleen te doen nie, gaan na iemand en vra hulle om jou te help. Gaan soek iemand wat vir jou ? mentor kan wees en wat jou kan bystaan.

Solank as wat ons verskonings maak vir als in ons lewens, sal ons ons eie vooruitgang verhinder. Jy gaan oor 10 jaar jou oë oopmaak en besef dat jy op ? plek is waar jy nie wil wees nie. Maar wanneer jy kan “jammer” sê wanneer jy ? fout gemaak het, en kan glo dat jy kan doen wat God jou beveel het, gaan jy oor 10 jaar wees waar jy graag wil wees! Moenie dat verskonings jou jou toekoms kos nie.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: