Skip to content

Vroue van geloof

December 6, 2010

Vroue van geloof – deur Nevil Norden

Die Woord sê in Genesis 3:20 dat die mens het sy vrou Eva genoem omdat sy die moeder was van alles wat lewe. Hierdie vers gryp my geweldig aan! Ons weet nie veel van Eva af nie, maar dis besonders om te dink dat sy die moeder was van alles wat lewe!

Dink net vir ‘n oomblik – Eva was die laaste stuk in die delikate legkaart van God se skepping. Adam het ‘n tweede menslike wese gehad met wie hy die lewe kon deel. Iemand wat ook ‘n beelddraer van God was. Iemand wat kameraadskap en geselskap kon bied. Sy was ook natuurlik daar sodat die voortplanting van die mensdom kon begin.

Die Woord sê in Genesis 1:27 – En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Die woord “beeld” en “gelykenis” verwys na uiterlike vorm. Sien vir ‘n oomblik in jou geestesoog hoe God ‘n handvol klei neem, en soos ‘n beeldhouer, Adam in Sy beeld skape. Dan buk die Here af en blaas Sy asem in Adam se neusgate sodat hy ‘n lewende siel word. God het hierna gekyk en het baie gehou van wat Hy sien! Adam het Sy volle goedkeuring weggedra want hy het presies net soos Hy gelyk!
Toe kom die Here in Genesis 2:18 en sê die volgende – Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas. God het nie bedoel vir die mens om alleen te wees nie; en Hy het daarom dit op Homself geneem om vir hom iemand te maak wat by hom pas en wat hom kan help. Daar is iets in ‘n vrou wat ‘n man komplimenteer! Die Here het Adam aan die slaap gemaak en ‘n ribbebeen geneem en Eva daaruit gevorm.

Nou kom die Here en sê vir ons dat alles uit geloof tot geloof en van heerlikheid tot heerlikheid is in Romeine 1:17 – Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Die vrou was dus ‘n verbetering op die man! Die Here kom en maak iemand wat die man se belangstelling prikkel en wie hy baie aantreklik vind. Ek glo dat sy spesiaal uit die ribbebeen gemaak is omdat dit die been is wat die naaste aan ‘n man se hart is.

Ek het nou vir jou ‘n kort inleiding geskets van die vrou se ontstaan en waar sy in die skeppingsverhaal inpas. Ek wil gaan stilstaan by die vrou en hoe God haar gemaak het om Sy beeld uit te dra en Sy wil op aarde te doen.

In, Hebreërs 6:12 sê die skrywer ‘n belangrike ding – Sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Wat die Woord hier sê is: Gaan na die geloofspawiljoen en gaan leer van die manne en vroue van geloof. Daarom wil ek na ‘n paar besonderse vroue in die Bybel kyk en sien wat ons als van hulle kan leer. Ons kan baie uit iemand se geloof leer. Ons kan kyk na wat hulle gedoen het en hoekom hulle dit gedoen het. Ons kan ook leer uit hulle foute. Almal van ons maak iewers foute in ons lewens en daarom kan ons van mekaar leer!

Ek wil natuurlik eerste begin by Eva! Die eerste ding wat ons leer van Eva is dat dit makliker is om toenadering by ‘n vrou as by ‘n man te vind. Daarom moet vrouens op hulle hoede wees wanneer iemand hulle nader; hulle moet vasstel wat die persoon se motief is, en nie net aanneem dat hul motief suiwer is nie. Die slang het na Eva gegaan omdat dit makliker vir hom sou wees om toenadering by haar te vind.

Die slang het haar laat glo dat sy nie volkome gelukkig kan wees as sy nie van die boom van kennis van goed en kwaad mag eet nie. Raak jy ontevrede omdat jy nie iets kan kry wat jy graag wil hê nie? Is daar iets wat jy ten alle koste moet hê sonder om dit werklik te kan bekostig? Ontevredenheid maak dat jy kyk na wat jy nie het nie, en laat jou vergeet van alles wat jy klaar het. Wat ondermyn jou tevredenheid?

Eva was bereid om die satan se standpunt te aanvaar sonder om eers die saak met God op te neem. Hy het vir haar ‘n aanbod gemaak om ‘n happie van die verbode vrug te neem sodat sy volkome tevrede kan wees. Partykeer kry ons ‘n aanbod van iewers af en dit is te wonderlik vir woorde; maar dinge raak nie stil in ons nie. Ons ontevredenheid met ‘n situasie dryf ons om ‘n aanbod te aanvaar wat nie noodwendig die Here se goedkeuring wegdra nie.

Wanneer die vrede van die Here ontbreek, kan jy nie daardie onrustigheid in jou ignoreer net sodat jy kan kry wat jy wil hê nie. Soms maak ons die verkeerde keuses in die lewe omdat dit wat ons aangebied word, so goed lyk sonder dat ons die ware gevolge daarvan besef!

Die volgende vrou van geloof is Sara. Die eerste ding wat by Sara ‘n probleem was, was haar ongeduld. Een van die moeilikste dinge in die lewe is om vir iets te wag. Miskien het jy ‘n belofte van die Here, maar niks gebeur nie. Niks materialiseer nie en jy verloor hoop dat die Here daardie belofte gaan nakom.

Sara was 65 toe die Here die belofte aan haar gemaak het. Tien jaar later wag sy nog steeds vir die belofte om vervul te raak en besluit sy om God met Sy plan te help. Ongeduld maak dat jy God se planne vir jou eie verruil. Wag jy al ook jare vir ‘n belofte om vervul te word? Die rede van die dag in daardie dae was dat as jy nie vir jou man ‘n kind kan gee nie, dat jy ‘n slavin nader om as surrogaat ma op te tree. Wat is die rede wat die Woord hou en wat is die rede van die dag? Die wêreld het altyd ‘n ander manier hoe dinge eerder gedoen moet word. Moenie doen wat die wêreld vir jou sê om te doen nie, doen wat die Woord vir jou sê om te doen.

Ongeduld kan jou baie duur te staan kom! Sara het later berou oor haar besluit gehad. Haar slavin het in opstand teen haar gekom en vir haar gesê dat sy nie meer ‘n slavin is nie, omdat sy haar man se kind dra. God se belofte vir Sara het steeds gegeld en sy het op negentig jarige ouderdom vir Isak gebaar. Kyk wat sê Hebreërs 11:11 van Sara – Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het.

Die laaste vrou van geloof is Jogebed, Moses se ma. Jogebed se geloof het die onmoontlike laat gebeur. In Eksodus lees ons hoe Farao die opdrag gegee het aan die vroedvrouens dat hulle al die Joodse seuntjies moet laat doodmaak sodra die Joodse vroue geboorte gee. Maar, die vroedvroue het God gevrees, en het nie gedoen wat die koning van Egipte hulle beveel het om te doen nie en het die seuntjies laat lewe.

Toe Moses se ma sien dat hy ‘n buitengewone mooi kind was, het sy hom vir drie maande lank weggesteek. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek het nog nooit gehoor van ‘n ma wat dink dat haar kind lelik is nie! Toe Jogebed hom nie meer langer kon wegsteek nie, het sy vir hom ‘n mandjie van biesies gemaak en hom tussen die riete in die kant van die Nyl gesit. Die Nyl was vol krokodille gewees en die kanse was goed dat hy opgevreet sal word. Jogebed het egter geweet dat dit ‘n kans is wat sy moet neem, aangesien die soldate Moses in elk geval sou doodmaak as hulle hom in die hande kry.

Op daardie oomblik kom Farao se dogter na die Nylrivier en hoor sy ‘n kind huil. Die Here het in die Egiptiese prinses se hart gewerk en sy het haar oor Moses ontferm. Farao het haar toestemming gegee om die kind te hou en hom soos haar eie groot te maak. Ek dink nie die Farao het besef dat sy ondergang in daardie klein mandjie lê nie!

Die Here gebruik Jogebed om die leier van God se volk se lewe te red. Ons leer uit Jogebed se lewe dat ons nie bang hoef te wees wanneer ons deur die boosheid van die dag gekonfronteer word nie. God het Jogebed se klein stappie van geloof gebruik om die totale toekoms van die Joodse volk te verander. Geen kind is van onbelang in die oë van die Here nie!

God gebruik mense met eenvoudige geloof om groot dinge vir Hom te vermag. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Al wat jy nodig het om ook ‘n vrou of man van geloof te word, is om ja te sê vir die Here! Ons kom elke dag voor keuses te staan wat bepaal of ons die bietjie geloof wat ons het tot eer van die Here gaan gebruik. Die Here kan jou ook gebruik om iets groots vir Sy koninkryk te doen! Jy kan ook soos Jogebed, Eva en Sara ‘n vrou van geloof wees!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: