Skip to content

Word groot

December 6, 2010

Word groot – deur Fanie Bolleurs

Ek glo dat elkeen van ons ‘n begeerte moet hê om geestelik volwasse te wees, om elke dag geestelik groei.

Ons is in die geloof en in die Here bevestig. Ons moet wandel soos iemand wat die Here aangeneem het. Ons moet wandel soos iemand wat die ou mens afgelê het. Ons lewens moet van ons wandel in Christus getuig.

Kolossense 2:6 – Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie.

Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag; in wie julle ook besny is met ‘n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het. 

Die dag toe jy die Here Jesus Christus aangeneem het, het daar ʼn verandering in jou wandel gekom. Voor dat jy die Here aangeneem het, het jy op ʼn ander manier gewandel én gehandel. Jou lewe het anders gelyk as wat dit nou lyk. Party van ons se wandel het ongelukkig nie verander nie. Party van ons nog steeds so rassisties as wat ons was voordat ons gered was. 

Die Woord van die Here daag ons uit om geestelik te groei en volwasse te word. Efesiërs 4:14 sê die volgende – Sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring; maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus. Paulus se boodskap aan ons hier is dat ons die waarheid in liefde sal soek en daarin sal wandel. Ons almal het grootgeword in ʼn sekere kultuur en met sekere tradisies, waardes en norme. Die belangrike vraag is: Is Jesus die Hoof van die opvoeding wat jy gekry het? Ons moet seker maak dat ons wandel volgens die geloof wat in ons harte is. Ons moet volwasse word in daardie waarheid. Met ander woorde, ons moet al hoe meer blootgestel word aan die waarheid van God se Woord en daardeur verander word.

Om in liefde die waarheid te betrag, beteken ook om iemand tereg te wys op die regte manier. Wanneer jou man droogmaak, praat met hom in liefde en respek. Geen man hou daarvan as sy ego aangevat word nie. Ouers sal baie meer met hul kinders regkry, as hulle in liefde die regte pad gewys word. Het jy al agtergekom dat dit beter is om altyd ná die tyd na iemand te gaan en jou saak te stel as jy voel dat hulle verkeerd opgetree het? Dis nie ‘n goeie idee om net daar en dan hulle vas te vat nie. Om in liefde iemand tereg te wys het ook te doen met tydsberekening. Partykeer moet jy wag vir die regte tyd om die regte ding te sê. Die regte boodskap op die verkeerde manier of die verkeerde tyd het nooit die gewensde effek nie. Ons moet geestelik volwasse wees om te weet hoe en wanneer om iemand in liefde te vermaan.

Baie jongmense dra die bandjie om hul arm wat sê: What would Jesus do? Dis baie oulik, maar dit moet in jou hart wees, anders gaan daardie bandjie niks vir enige iemand beteken nie. Ek was al ‘n paar keer in situasies gewees wat ek self vir die Here moes vra: Here hoe wil U hê moet ek hierdie situasie hanteer?

Hebreërs 12:1 – Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Lees gou weer daardie heel eerste sin in die bogenoemde skrif. Daar staan dat daar ‘n wolk van getuies rondom jou het! Daar is ʼn geestelike wolk om jou wat die heeltyd getuig van wat jy moet doen. Om te getuig beteken om jou aan te moedig en jou aan te spoor om die regte ding te doen. Daar is ‘n pawiljoen vol geestelike helde wat die wedloop wat jy hardloop, sit en dophou. Daar is voor ons elkeen ‘n wedloop wat ons moet loop…moenie iemand anders se wedloop hardloop nie. Partykeer is ons so besig om ander mense op die regte pad te probeer help, dat ons vergeet dat ons besig is om ons eie wedloop te loop. Die Here het vir ons elkeen ons eie pad uitgelê.

Ek was al baiekeer in situasies wat ek die Here gevra het: Is hierdie my geveg, of iemand anders sin? As dit iemand anders se geveg is, help dit nie ek klim in en probeer die houe uitdeel nie. Niemand ander kan jou geveg namens jou veg nie. Jy kan ook nie jou geveg vir iemand anders gee om te veg nie. Ons as ouers is baiekeer besig om ons kinders se gevegte namens hulle te veg en hulle wedloop vir hul te hardloop. Elkeen het sy eie wedloop, elkeen het sy eie loopbaan ontvang. Jy het ʼn salwing van die Here ontvang om ʼn sekere wedloop te hardloop. Jy het ook ʼn salwing van die Here ontvang om ʼn sekere geveg te veg en te wén. Veg jy die geveg en hardloop jy die wedloop wat die Here vir jou gekies het? Dis nie altyd maklik nie, en partykeer is daar tye wat jy gaan voel dat jy net nie meer kan nie, maar die salwing van die Here dra jou deur.

Ek het onlangs ʼn matriek seun beraad wat albei sy ouers het in ‘n tragiese ongeluk verloor het. Ek moes die nuus met hom deel en ek het waarlik die salwing van die Here op my lewe ervaar om hom deur sy moeilike tyd te dra. Partykeer gaan ons deur trauma en ons word platgeslaan deur die lewe en sy seer, maar dis die salwing van die Here wat ons daardeur dra. Daardie salwing sal op ons rus solank as wat ons die wedloop hardloop wat vir ons bestem is.

Die geheim is om ons oë op Jesus gevestig te hou – Hy is die leidsman en die voleinder van ons geloof! Moenie fokus op die ekonomie of die politiek nie – fokus op Jesus. Mag ons aanhou groei, en aanhou wandel volgens die getuienis van Christus wat in ons harte is. My oë is gevestig op die Here en nie die petrolprys nie, my oë is gevestig op Jesus en nie op die rentekoers nie. Of jy deur ʼn moeilike tyd gaan of nie – hou jou oë op Jesus Christus!

Veg die geveg wat die Here vir jou het met jou op Hom gevestig – jy is gemaak om te wen!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: