Skip to content

Wie is jy nou eintlik . . . noudat jy ‘n nuwe skepsel is

January 3, 2011

Wie is jy nou eintlik . . . noudat jy ʼn nuwe skepsel is?
– deur Ds Elza Meyer
Jy weet dat in Christus jy ʼn heeltemal nuwe skepsel is. Maar wat beteken dit nou eintlik?
Ek wil graag hê dat jy iets moet verstaan van jou identiteit in Christus. Wanneer Christus in jou leef, het jy deel aan al die geestelike seëninge wat God geskep het. Efesiërs 1:3 sê dat in Christus is jy geseën met alle geestelike seëninge wat daar in die hemele is!
Dit sluit in die gawes en die vrug van die Gees en ook alles wat aan Christus behoort. Dis wie jý is. Jý is iemand wat geseën is met al die geestelike seëninge wat daar in die hemele is. Omdat die volheid van die Godheid deur die Heilige Gees in jou woon, is daar niks wat Hy nie deur jou kan vermag nie.
Jy dink dalk dat jy moet werk om soos Jesus te word. Jy sien dit as hierdie reusagtig taak wat voor jou lê en wat al jou fokus en energie gaan verg . . . Jy is dan ook half angstig omdat jy bang is dat jy nie die innerlike vermoë het om te doen wat nodig is om heilig te word en onberispelik voor God te leef nie.
Maar wanneer jy Efesiërs 1:4 lees, dan kom jy agter dat heiligheid ook een van hierdie geestelike seëninge is wat jy gratis ontvang het toe jy nuut gebore is . . . soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees . . . Jy hoef dus nie iets te doen om heilig verklaar te word nie – jy is reeds heilig verklaar! Die oomblik toe die Gees van God permanente woning in jou kom maak het, het Hy al hierdie geestelike seëninge saam met Hom gebring.
Die werklikheid is dat jy al hierdie seëninge reeds het, maar dit steeds kan mis omdat jy dink dat jy nog niks gedoen het om dit te verdien nie. In Christus is jy reeds uitverkies om heilig en onberispelik voor God te leef. Jy gaan nie eers eendag heilig word as jy hard genoeg daarvoor gewerk het nie. Jy is nou al heilig. Jy begin nie reg leef sodat jy heilig verklaar kan word nie – jy begin reg leef juis omdat jy reeds heilig verklaar is!
Die oomblik toe jy Jesus aangeneem het as jou Saligmaker en Verlosser, het jy Christus se mede-erfgenaam geword. Jy het ontvang wie Christus is, toe jy Christus ontvang het. Wat Syne is, het joune geword. Wie Hy is, het jy geword. Hy het in jou kom bly en jy het jouself met Hom beklee. Julle staan nou saam heilig en onberispelik voor die Vader. Nou maak dit nie saak dat jy nog honderd goed moet doen om uiteindelik te word wat jy dink heilig en onberispelik is nie.
Jy is reeds heilig verklaar – jy moet nou word soos wat Jesus gesê het jy reeds is en dit is ʼn deurlopende proses. Om onberispelik te wees beteken dat jy sonder foute is. Al wat jy moet leer, is om die paar foute wat oorgebly het, te laat gaan. Jou foute is in elke geval teenstrydig met jou nuwe status en identiteit in Christus. Laat dus toe dat dit van jou afval.

In Christus is jy ʼn heeltemal nuwe skepsel! Al wat nog moet gebeur is dat jy moet begin om in ooreenstemming met jou nuwe status te leef. Die probleem kom in wanneer jy jou nuwe identiteit ontvang het, maar steeds optree asof jy nog die ou mens is, wie jy eens was. Jy het dalk nog nie werklik besef dat jy ʼn totale nuwe skepsel in Christus is nie. Wanneer jy vergeet dat jy reeds heilig en onberispelik is, dan doen jy dinge wat nie ooreenstem met jou nuwe identiteit nie. As jy jouself sien as ʼn sondige mens – gaan jy sondig. As jy jouself sien as heilig, gaan jy heilig leef.
As jy verder lees in Efesiërs 1:5 kom jy agter dat jy nou God se eiendom is. Hy het jou as Sy kind aangeneem. Die inwonende Heilige Gees is soos ʼn seël wat op jou geplaas is as bewys dat jy aan Hom behoort. In Openbaring word daar verwys na die merk van die Lam wat op ons voorkop is en wat die teken is dat ons in Christus is. Wanneer iemand wat die seël van die Heilige Gees dra, tot sterwe kom, het daardie persoon dadelik toegang tot die ewige lewe.
Het jy al gedink hoe gaan dit wees as jy doodgaan? Jesus het teruggekeer uit die doderyk omdat die lewende Gees van God wat nooit kan sterf nie, Hom na die lewe teruggedra het. Daardie selfde lewende Gees wat Christus weer laat leef het, sal jou gees ook eendag deurdra tot in die ewige lewe. Die Gees van God is die kenteken dat jy mag deurstap na die ewige lewe en nie by die ewige dood hoef af te draai nie.
Jy moet jouself begin sien as God se eiendom – dis wie jy in Christus is. Wie aan jou vat, vat aan God. Juis omdat jy aan God behoort, is jy veilig te midde van die grootste gevaar. Jy is so veilig in Christus, dat selfs wraak jou nie eens toekom nie, want Hy self sal vir jou opstaan. Hy sal oordeel oor diegene wat teen jou sondig en jou te nakom.
Die Heilige Gees is ook jou waarborg vir volkome verlossing. Efesiërs 1:14 sê dat die Gees die onderpand is van jou erfdeel om Sy eiendom te verlos tot lof van Sy heerlikheid. Jy is alreeds volkome verlos . . . daar is niks meer wat jy nog moet doen om verlos te word nie. Alles wat in jou lewe is wat nie van hierdie volkome verlossing getuig nie, moet wel in lyn kom met hierdie verlossing wat jy ontvang het.
Soos wat jou gedagtes deur die Woord van God vernuwe word, word jy vrygemaak van die leuens wat nog ʼn houvas op jou het. Jy moet besef dat jy ʼn leuen glo as jy dink dat jy nie volkome vry is nie omdat daar nog dinge in jou lewe is wat jou vashou. Niks moet jou meer vashou nie! Jesus se verlossing was volkome – jy is na liggaam, siel en gees verlos! In hierdie geestelike stryd waarin jy gewikkel is, is jou verlossing in gedrang en loop jy die gevaar om weer terug te val in gebondenheid sodat jy nie al die geestelike seëninge wat tot jou beskikking is, in beslag kan neem nie. As jy dit toelaat kan jy as volkome verloste mens in gebondenheid leef. Dan is jy soos ʼn gevange wat in die tronk bly nadat jy reeds vrygelaat is.
Jy moet net toelaat dat God jou geestes-oë oopmaak sodat jy sal besef dat daar niks meer is wat tussen jou en God staan nie. Daar is nie meer ʼn skeidingsmuur nie en daar is nie meer ʼn sluier nie. Daar is niks meer wat jou kan vasbind nie en daar is niks in jou verlede of jou hede wat jou kan verhoed om as totaal verloste persoon in Christus te leef nie – mits jy dit toelaat. Jy is ʼn volkome verloste mens!
Verstaan jy dat jou identiteit in Christus jou omvou en jou verander en jou ʼn totaal nuwe persoon maak? Daarom het jy nie nodig om ʼn klomp goed na te streef en ʼn klomp goed te verdien om by God aanvaar te word nie. God het alles waarna jy streef in één oomblik vir jou gegee – al wat moet gebeur is dat jou gedagtes vernuwe moet word om te pas by die nuwe mens wat jy geword het.
Jy moet begin verstaan hoe groot die rykdom van God se genade is wat binne-in jou is. Wanneer jy waarlik besef wie jy in Christus is, dan stap jy sonder skaamte en sonder minderwaardigheid of vrees tot voor die troon van genade!

Advertisements
One Comment leave one →
  1. Chris permalink
    March 15, 2011 8:31 am

    Uitstekend

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: