Skip to content

God is met jou

March 15, 2011

God is ʼn getroue God en daarom sal Sy trou altyd by jou wees enige tyd van die dag of nag.

In Genesis 28 maak Jakob vir die eerste keer met God kennis. Hy weet dat God die God van Sy voorvaders is, maar het nog nooit van te vore Hom in persoon ontmoet nie – tot die aand wat God aan hom in ʼn droom verskyn het. . .

God het Homself voorgestel as die God van Abraham en Isak en ook die volgende belofte aan hom gemaak: “Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou nageslag gee; en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, Ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heengaan, en Ek sal jou terugbring in hierdie land; want Ek sal jou nie verlaat nie, totdat Ek gedoen het wat Ek jou gesê het.”

Wat jy nou moet onthou is dat Jakob nog nie sy lewe aan God gewy het nie; in alle opsigte is Jakob nog ʼn sondaar. Hierdie is die eerste keer dat die lewende God met Jakob, die ongelowige, praat. Let op dat Jakob nie vir God ʼn vreemdeling is nie, maar dat God ʼn vreemdeling vir Jakob is. Nog voor die grondlegging van die wêreld het God reeds elkeen van ons geken, Jakob inkluis. Nie eers ʼn sondaar is vir God ʼn vreemdeling nie.

Wat vir my so wonderlik van hierdie gebeurtenis is, is dat God niks van Jakob se verlede sê nie. Die eerste keer wat ʼn heilige God met ʼn sondige mens praat, word absoluut niks van sy sondige verlede genoem nie. God weet dat niemand se toekoms in hul verlede lê nie. Jakob was juis besig om te vlug van sy verlede nadat hy sopas sy tweeling-broer se eersgeborene reg gesteel het. Ek is seker daarvan dat Jakob geweet het dat sy verlede hom iewers langs die pad gaan inhaal en daarom het hy so vinnig as moontlik daarvan probeer wegkom.

Almal van ons het ʼn verlede en baie het geraamtes in die kas. Almal van ons het teleurstellings, verwyte en issues. Moenie dat hierdie teleurstellings in die pad staan van die hoopvolle toekoms wat die Here vir jou ingedagte het nie. Jy moet jou teleurstellings opsy sit as jy hierdie hoopvolle toekoms in besit wil neem. Jy kan nie aan jou verlede wil vasklou en ʼn houvas op jou toekoms hê nie.

Daarom is dit so opmerklik dat God nie Jakob se verlede ophaal nie. God sê in Jeremia 29:11 dat Hy weet watter gedagtes Hy aangaande jou koester; gedagtes van vrede en nie van onheil nie om jou ʼn hoopvolle toekoms te gee. God het geen belangstelling om ou koeie uit die sloot te haal wanneer Hy besluit om met ʼn sondaar kennis te maak nie. Die Here stel ook nie belang in wat ander mense van jou te sê het nie – God stel net belang in wat Hy vir jou ingedagte het.

God val sommer met die deur in die huis en stel al die beloftes wat Hy aan Abraham en Isak gemaak het ook tot Jakob se beskikking. Die wonderlikste deel van dit alles is dat God se seëninge en beloftes onvoorwaardelik is. God het nie eers sekere terme en voorwaardes aan Jakob gestel voordat Hy hierdie seëninge in beslag mag lê nie. God het nie vir Jakob gesê: “As jy dit en dat doen dan sal Ek my belofte nakom nie.” Nee, God verwag nie eers van Jakob om homself te bewys voordat Hy hom met seëninge oorlaai nie. Die belofte staan vas – of Jakob nou sy kant bring of nie. God het die grond waarop Jakob gelê en slaap het aan hom en sy nageslag gegee sonder dat hy dit verdien het.

Die mooi ding van dit alles is dat God dit vir Jakob in sy slaap gegee het. Die Psalmdigter self bevestig dat God sy gunsgenote in hul slaap bedien! Wanneer jy in die vrede en die rus van die Here ingaan, sal jy ontvanklik wees vir al die seëninge wat die Here vir jou ingedagte het. Mense wat angstig en benoud is omdat hulle wil werk om God se guns te verdien, sal nooit in Sy rus kan ingaan nie. Moenie wetties wees en dink dat jy nodig het om vir God se guns te werk nie. Nie een van jou goeie werke kan maak dat jy die seën van die Here verdien nie – alles wat ons uit Sy hand ontvang, is uit genade uit.

Die een ding wat Jakob nie besef het nie, was hoe naby hy aan sy seëninge was. Hy was so naby aan alles wat God hom wou gee, hy het selfs daarop gelê en slaap! Toe Jakob uit sy slaap ontwaak, was die eerste woorde uit sy mond gewees: “Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie!” Die eerste ding wat die Here doen, is om Jakob bewus te maak van hoe naby sy seëninge werklik aan hom is. Die tweede ding wat die Here doen, is om aan hom bekend te maak wat die potensiaal van al hierdie seëninge is. Hierdie seën wat die Here oor hom sou uitgiet, het die potensiaal om uit te kring na die noorde, suide, ooste en weste en tot in die duisendste geslag!

As dit die belofte is wat God aan Jakob gemaak het terwyl hy nog ʼn sondaar was, hoeveel te meer sê Hy dit nie vir my en jou wat ons lewens aan Hom toegewy het en ʼn verbond met hom aangegaan het nie?! God het niks om oor jou verlede te sê nie – Hy is meer opgewonde oor jou toekoms as wat Hy deur jou verlede teleurgestel is. God se seëninge is baie naby aan jou en die uitkring daarvan na jou nageslag is eindeloos!

Jakob bevind homself op ʼn eensame plek sonder enige iemand om hom te vergesel; ʼn verlede waarvan hy probeer wegkom en ʼn toekoms waaroor hy onseker is. Jakob was op hierdie stadium redelik rigting- en identiteitloos en totaal kwesbaar. En hier kom die lewende God en stel Homself voor as, Ek Is! Dan kom God met die soetste woorde ooit as Hy vir Jakob sê: “Ek is met jou, en Ek sal jou bewaar oral waar jy heengaan.” Watter vertroosting moes dit nie vir Jakob gewees het nie! Die beste ding wat God vir Jakob kon bied was kameraadskap en vriendskap. God sluit ʼn vriendskap met ʼn sondaar wat hom glad nie eers geken of die begeerte gehad het om Hom te leer ken nie. God het vir Jakob kom soek nog voordat Jakob Hom gesoek het! Die Bybel sê dat ons God liefhet omdat Hy ons eerste liefgehad het.

Geen vriendskap of verbond wat daar tussen die mens en God bestaan, het eerste by die mens begin nie. God was elke keer die een wat eerste uitgereik het na die mens. God inisieer alle interaksie met die mens uit Sy onuitputlike bron van genade en barmhartigheid. Selfs wanneer ons ons sondes bely is dit as gevolg van die Heilige Gees wat ons eerste kom oortuig het van sonde, geregtigheid en oordeel.

God is ook met jóú! Net soos wat Hy met Abraham, Isak en Jakob was, is God ook met jou! Jesus self sê dat Hy met ons is al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Jy moet ook besef dat Ek Is met jóú is. Toe God Homself aan Moses bekend gestel het, het Hy Homself voorgestel as, Ek Is. God is goedheid; God is liefde; God is vrede; God is alles wat jy ooit sal nodig kry. Daarom sê Romeine 2:4 dat dit die goedheid van die Here is wat ons tot bekering lei – nie Sy straf of Sy oordeel nie. God is onvoorwaardelik met jou sonder dat jy enige iets hoef te doen om dit te verdien!

Kom jy agter hoe baie God na jou hunker? God wil vriendskap met jou sluit al het jy geen begeerte om Hom te leer ken nie. Nie net wil God met jou wees nie, maar Hy wil jou behoed en bewaar. Het jy geweet dat die Woord “bewaar” beteken dat daar ʼn heining om jou is wat die vyand nie kan deurdring nie? Die Here beskerm ons van die vyand wat soos ʼn brullende leeu rondloop en kyk wie hy kan verslind. God sal jou beskerm van die dinge wat in jou toekoms is wat vir jou ʼn gevaar inhou.

Jare gelede het die Here vir my vrou hierdie einste Genesis 28:13 gegee wat sê: “Ek is met jou en Ek sal jou beskerm oral waar jy heengaan.” My vrou het die vers op ʼn stukkie papier neergeskryf en dit in ons kar gebere. Een aand het ek en my vrou en twee kinders teruggekom van ʼn naweek waar ek bedien het. Ons het op ʼn donker stuk pad gery sonder enige ander voertuie insig. Ewe skielik het ek gehoor hoe ʼn aankomende vragmotor, sonder enige ligte, op ons afpeil.

Die vragmotor het millimeters van ons kantspieëltjie af verby gesnel en ons motor het sonder verduideliking negentig grade gedraai! Ek en my vrou was natuurlik wit geskrik en het nie geweet hoe ons dit oorleef het nie! Ek het so groot geskrik dat ek sommer sondes bely het wat ek nie eers gedoen het nie. Vir ʼn paar sekondes lank het ek en my vrou gedink dat ons beslis in die hemel was want daar was nie ʼn manier dat ons ongedeerd uit hierdie situasie kon kom nie!

Ek en my vrou het al twee besef dat ons hele gesin uitgewis sou wees as dit nie vir die Here se beskerming was nie. Die Here het Sy Woord nagekom wat ons op daardie papiertjie neergeskryf het! As ons net sal toelaat dat God met ons praat wanneer ons dit nie verdien nie, sal ons besef dat Hy wakker is oor Sy Woord om dit sorgvuldig na te kom. God is ʼn betroubare God, so as Hy sê dat Hy met jou is, dan is Hy met jou!

Wanneer God jou behoed en bewaar, plaas Hy al twee Sy hande om jou om jou uit die sig van die vyand te hou. Onthou jy in Job toe die duiwel God gevra het om asseblief Sy hand van Job af te haal sodat hy hom kan bykom? God se hand het gekeer dat die duiwel enigsins aan Job kon raak!

Almal wat hulle lewens vir Jesus gee, plaas Hy in die Vader se beskermende hand. Die Bybel sê dat jou naam in Sy handpalm gegraveer is, en niemand kan jou uit sy hand ruk nie. Is dit nie wonderlik nie?! En die beste van alles is, is dat jy nie eers iets hoef te doen om dit te verdien nie! Dit is nou so goed om dubbele versekering by Sanlam te hê sonder om eers ʼn premie te betaal. Jesus het klaar die volle premie aan die kruis betaal!
Baie mense dink dat hulle nie God se beskerming verdien nie, omdat hulle nie gereeld genoeg kerk toe gaan nie en ook nie elke maand hul tiende gee nie. In die wêreld is jy jou versekering kwyt as jy net een premie sou mis, maar God is getrou aan Sy belofte al is jy nie getrou aan jou deel van die ooreenkoms nie.

God het Sy hand van Job geneem en die duiwel ʼn vatkans gegee omdat Hy reeds die einde geken het en geweet het dat Hy weer alles vir Job dubbel sou teruggee. Wanneer die Here sekere dinge in ons lewens toelaat, is dit omdat Hy weet dat jou toekoms steeds rooskleurig sal wees.

Die wonderlike ding van hierdie belofte is dat die Here jou sal beskerm maak nie saak waar jy gaan nie! Die Here se beskerming is nie net tot jou beskikking as jy na veilige en heilige plekke toe gaan nie, maar ook as jy na onveilige plekke toe gaan. Wanneer God met jou is, is Sy vrede en Sy vreugde ook met jou. God is ʼn getroue God en daarom sal Sy trou altyd by jou wees enige tyd van die dag of nag. God se trou aan Sy Woord is groter as wat jou geloof ooit kan wees! Waar sou ons gewees het as God se getrouheid van ons getrouheid afgehang het? God sal met jou wees al raak jy afvallig en al raak jy die pad byster. Dit beteken nie dat jy ʼn lisensie het om na verkeerde plekke toe kan gaan nie, maar dat jy ʼn waarborg het dat God met jou sal wees maak nie saak waar jy jouself bevind nie.

God maak vandag dieselfde beloftes aan jou – Hy sal met jou wees oral waar jy heengaan. Jy het nie nodig om enige iets te vrees nie want Hy sal jou behoed en bewaar, Hy sal Sy engel voor jou uitstuur om jou veilig te neem na die plek wat Hy vir jou gereedgemaak het!

Wees nie bevrees nie want die Here is met jóú!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: