Skip to content

God is lief vir jou – net soos wat jy is!

May 11, 2011

deur Lomea Heyns

Daar is iets baie spesiaal omtrent jou wat maak dat God oorloop van liefde vir jou.

Het jou al ooit voor die spieël gaan staan en deeglik na jouself gekyk? Wel gaan doen dit vandag en word bewus van die unieke beeld waarmee God jou geseën het. Hy het jou gelaatstrekke gevorm. Hy het jou so lief dat Hy baie in sy skik is met jou! Hy hou baie van hoe jy lyk!

Natuurlik wil God hê dat jy ook so oor jouself moet voel. Om ‘n leier vir God se wenspan te wees moet jy oor ‘n goeie selfbeeld beskik. Mense kom gou agter as jy nie goed voel oor jouself nie. . .

Daar is iets baie spesiaal omtrent jou wat maak dat God oorloop van liefde vir jou. Hy gee vir jou om en wil die beste vir jou hê. Hy wil hê dat jy gelukkig moet wees. God is nie daarop uit om jou oor alles te straf en te tugtig nie. Hy verstaan wanneer niemand anders verstaan nie. Hy sal by jou bly wanneer ander jou in die steek laat. Hy sal jou troos wanneer jy hartseer en eensaam is.

As bewys van sy liefde vir jou het Hy sy lewe prys gegee en sodoende jou vrygespreek van sonde. Jy kan geen prys aan God se liefde vir jou plaas nie en jy kan niks doen om dit te verloor nie. Al wat God van jou wil hê is dat jy Hom ook met jou hele hart en siel moet liefhê.

God se Woord vertel baie van Sy liefde – 1 Johannes 4:16 sê dat God het ons lief. Ons weet en glo dit. God is liefde. As daar dus liefde uit jou lewe straal, vertel dit hoe naby jy aan God leef.

Wees elke dag bewus van God se liefde vir jou. Ons vergeet partykeer hoe geseënd ons werklik is en dan raak mens vinnig met niks tevrede nie. Wanneer mens met so ‘n houding deur die lewe gaan, kla mens net die heeltyd!

God se liefde is een van die grootste geskenke wat Hy ooit vir jou kon gee en nienmand kan ooit daardie liefde wegneem nie. Ontvang dit met ‘n oop hart – dis vir altyd en vir ewig!

Advertisements
One Comment leave one →
  1. maria perold permalink
    May 11, 2011 10:32 am

    God is great. Thank you for reminding me today, that Jesus loves me.
    So previlage to have God in my life.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: