Skip to content

Bybelresensie – Die Evangelie van Johannes

July 11, 2011

deur Rochelle Goosen

Hierdie boek bevat die hart van ons geloof wanneer Johannes sê dat God die wêreld so lief gehad het, dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom gló die ewige lewe sal hê.

Die Evangelie van Johannes, die dissipel vir wie Jesus baie lief was, wys op Jesus as God die Vader se enigste Seun wat mens geword het (Joh. 13:23). Jesus het voortdurend die aandag van Homself na die Vader verskuif. Hy het gesê: “Ek het van die hemel af gekom nie om My wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het” (Joh. 6:38). Jesus het ook gesê: “Wat Ek die mense leer, kom nie van Myself af nie, maar van Hom wat My gestuur het” (Joh. 7:16).

Toe die kruisiging nader kom, het Jesus gebid: “Vader, die tyd het gekom. Verheerlik U Seun, sodat die Seun U kan verheerlik” (Joh. 17:1). Die Vader sou verheerlik word deur bekend gemaak te word. Jesus sou binnekort deur Sy dood as die Redder van die wêreld bekend word. Dus sou gelowiges God deur Jesus ken – As julle My ken, sal julle My Vader ook ken. Wie My sien, sien die Vader” (Joh. 14:7).

Soos die Vader en Seun een is, het Jesus gebid dat alle gelowiges ook eensgesind sal wees; “dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het” (Joh. 17:21). Eensgesindheid is dus ‘n getuienis van Christus. Jesus het die nodige krag en salwing vir hierdie bonatuurlike eensgesindheid voorsien in Johannes 17:22 – Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is. Gelowiges se eensgesindheid is gewortel in onvoorwaardelike liefde. In Johannes 13:34 gee Jesus die nuwe gebod – Julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.

Jesus het gekom, en “uit Sy volheid” het ons almal genade op genade ontvang (Joh.1:16) – volheid van genade, blydskap, lewe, die Heilige Gees, en Christus. In Johannes 10:10 sê Jesus – Ek het gekom sodat hulle [almal wat in Hom glo] die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Dit is God se verbond met ons: lewe in oorvloed!

Johannes die Doper het getuig dat Jesus die volheid van die Heilige Gees ontvang het: “God het Hom immers gestuur, en Hy spreek die woorde van God, want God gee Hom Sy Gees sonder enige beperking” (Joh. 3:34). Johannes 20:21 stel voor dat dieselfde onbeperkte volheid van die Gees vir gehoorsame dissipels van Christus beskikbaar is – Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan.

Jesus het die dissipels geleer van God se liefde en gebooie, sodat Sy blydskap in hulle kan wees en hulle blydskap volkome kan wees (Joh. 15:11). Ware blydskap is gewortel in verhouding met die Heilige Gees en nie in aardse dinge nie. Jesus het herhaaldelik gewaarsku dat die wêreld Sy volgelinge sou haat. Maar Hy bied ewige vreugde aan Sy volgeling wanneer Hy vir hulle in Johannes 16:22 sê – Net so is julle ook nou bedroef, maar as Ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees, en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie.

Jesus se grootste vreugde was om die mens in verhouding met God die Vader te bring, selfs al was die Kruis die middel tot daardie doel. Blydskap is die gevolg van die besef dat om in onsself te sterf sal verseker dat ons uiteindelik deel hê aan Jesus se triomf!

Eie aan Johannes is die verwysing na die Heilige Gees as “Trooster”, “Helper” en “Voorspraak” (Joh.14:16). In Johannes 15:26 sê Jesus – Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig. Die oorspronklike woord vir “voorspraak” was ‘parakletos’, wat beteken ‘tot jou sy geroep’. Die woord dui op ‘n voorbidder, trooster, helper, verdediger en raadgewer. In onbybelse literatuur beteken ‘parakletos’ ‘n advokaat wat namens ‘n ander in die hof verskyn.

In Johannes 20:21 het Jesus gesê: – Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. Die oorspronklike Griekse woord vir “gestuur” is ‘apostello’, waarvandaan ons die woord ‘apostolies’ kry. Dit beteken om iets opsy te sit vir spesiale gebruik; om iemand toe te rus en te stuur met die volle ondersteuning en gesag van die een wat hom gestuur het. Toe blaas Jesus oor die dissipels en sê: “Ontvang die Heilige Gees!” (Joh. 20:22). Die bekragtiging vir die dissipels se roeping het van die Heilige Gees gekom.

Jesus se liefde vir mense wat deur die samelewing verwerp was, kom ook duidelik in Johannes voor.

Samaria was ‘n area wat deur die Jode verag is, maar ons lees in Johannes dat Jesus deur Samaria “moes” gaan. Daar het Jesus ‘n Samaritaanse vrou by ‘n fontein ontmoet en in haar lewe ingespreek. Toe die dissipels dit sien, was hulle verstom, want dit was eintlik onvanpas vir ‘n rabbi om in die publiek met ‘n vrou te praat. Jesus toon dus opsetlikheid in sy versoenende liefde vir die vrou.
Dit was ‘n deurlopende kenmerk van Jesus se bediening: die wegbreek van tradisionele ‘godsdienstige’ praktyke om met Sy goddelike liefde mense, wat nie waardig van enigiemand se aandag geag is nie, aan te raak.

Jesus het die Samaritaanse vrou geleer oor aanbidding en haar gewys wat werklik belangrik is naamlik die hart- en geestestoestand. Hy het vir haar gesê, Johannes 4:23 – Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom sò aanbid. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die bron van hierdie tipe aanbidding is ‘n intieme, opregte verhouding met God. Om in die gees te aanbid, is nie meganies of vleeslik nie, maar word deur die Heilige Gees geïnspireer.

In verwysing na Sy dood, het Jesus gesê: “Nou kom die oordeel van hierdie wêreld; nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe trek” (Joh. 12:3). Die woorde “van die aarde af verhoog” verwys na Jesus se kruisdood. Kruisiging was die Romeine se aakligste vorm van doodstraf, en is deur die Jode verag. In Deuteronomium 21:23 staan geskryf – Wie opgehang word, is deur God vervloek. Galasiërs 3:13 sê Jesus Christus het in ons plek ‘n vervloekte geword.

Die Kruis het Satan se onbetwiste heerskappy op aarde onttroon, want as gevolg van Jesus se bloed wat ons verlos, het hy niks om ons meer van te beskuldig nie. In Johannes 14:30 het Jesus gesê dat van die owerste van die wêreld, satan, geen mag oor Hom het nie.

Toe Pilatus vir Jesus dreig met die sogenaamde outoriteit wat hy oor Sy lewe en dood gehad het, het Jesus geantwoord: “U sou geen gesag oor My gehad het as dit nie van Bo aan u gegee was nie” (Joh. 19:11 ). Dis ook belangrik om te weet dat niemand Jesus se lewe geneem het nie, maar Hy het dit self neergelê, Johannes 10:17 – Die Vader het My lief omdat Ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat Ek van my Vader ontvang het.
Terwyl Jesus aan die kruis gehang het, het Hy uitgeroep “Dit is volbring!” en toe gesterf. Die Griekse tydvorm wat Hy gebruik dui daarop dat die versoeningswerk vir eens en vir altyd voltooi is en dat die gevolge daarvan blywend is!

Johannes bevat die hart van ons geloof wanneer hy sê dat God die wêreld so lief gehad het, dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Joh.3:16). Die woord vir “lief” is ‘agapeo’. Dit beteken onvoorwaardelike liefde. Dit is liefde as ‘n wilsbesluit, ‘n keuse. ‘Agapeo’ het nie gevoel nodig nie; dit is onoorwinlike welwillendheid teenoor jou naaste. Die woord behoort eksklusief aan die Christen-gemeenskap, want dit is die uitdrukking van God die Vader.

Die boek sluit af met Petrus wat na Johannes verwys, en vir Jesus vra wat dié se uiteinde sou wees. Jesus het ‘n raaiselagtige antwoord gegee: “As Ek wil dat hy in die lewe moet bly tot Ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy My!” (Joh. 21:22). Die fokus hier is op die individualisering van die roeping tot dissipelskap. Die spesifieke details sal van persoon tot persoon verskil, maar die roeping tot gehoorsaamheid bly dieselfde. Elke gelowige is geroep om in die volheid van die Gees die waarheid van die koninkryk van God te leef en te verkondig! || M

Advertisements
One Comment leave one →
  1. vernon vd westhuizen permalink
    August 14, 2012 6:41 am

    Die ander nag was daar iets wat my gepla het en kon ek nie slaap nie. Ek begin toe die Here te loof en prys en kort voor lank was ek lekker aan die slaap. Ek kan met min slaap klaar kom en as ek dalk vir een of ander iets wakker word beskou ek dit as tyd om die Here te loof. Op so n manier kry die satan nie kans om jou te kwel nie. Stel jou voor as al die Here se kinders hom begin te loof en prys hoe dit in Hemel sal klink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: