Skip to content

Dink reg

July 11, 2011

deur Ds. Dirkie van der Spuy

Daar gaan elke dag duisende gedagtes deur jou kop en jy moet pasop dat die vyand nie daardeur vashouplek in jou lewe kry nie.

Geestelike oorlogvoering is dalk iets wat jou dwars in die krop steek omdat jy nie so mooi weet waaroor dit gaan nie of hoe jy dit moet hanteer nie. Dis eintlik heel eenvoudig wanneer ons 2 Korintiërs 10 lees wat vir ons verduidelik hoe ons as oorwinnaars uit die stryd kan tree.

Voordat jy enigsins verder kan gaan, moet jy besef dat daar ‘n oorlog is, ‘n vyand is en sekere wapens is waarmee jy hierdie vyand kan beveg. Jy moet besef dat jy in ‘n geestelike stryd betrokke is met magte en invloede wat ‘n houvas op jou lewe wil hê.

Ons leef natuurlik in ‘n vleeslike liggaam, maar ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte in die lug. Ons is in ‘n stryd en in hierdie stryd is daar sekere wapens wat jy kan gebruik om die vyand te verslaan. Jy moet ook seker maak dat jy nie hierdie geestelike oorlog met menslike wapens gaan probeer veg nie. Partykeer maak ons die fout om te dink dat die probleem vleeslik is, wanneer dit eintlik geestelik is.

Die wapens wat die Here vir ons gee in 2 Korintiërs 10:4 om hierdie stryd mee te voer, is kragtig om vestings neer te werp en om elke skans, wat opgerig word teen die kennis van God, af te breek. Hierdie vestings is niks anders as ‘n sekere manier van dink nie. Daar gaan elke dag duisende gedagtes deur jou kop en jy moet pasop dat die vyand nie daardeur vashouplek in jou lewe kry nie. As jy die gedeelte in 2 Korintiërs lees, dan besef jy dat party gedagtes wat jy dink deur die vyand gesaai word. Dit is gedagtes wat teenoor die waarheid en die kennis van God staan. Wanneer jy hierdie gedagtes te lank koester en te lank bepeins, het dit die vermoë om jou lewe te beheer.

Daarom vermaan Paulus ons om elke gedagte gevangene te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Jy moet seker maak dat die gedagtes wat jy toelaat om in jou hart te gaan lê, God se gedagtes is. Dis hoe jy gaan verseker dat elke deel van jou lewe onder God se beheer is. Ons moet dus nou juis gaan vasstel waar ons as gevangenes van ons eie gedagtes leef.

Die vyand val ons hoofsaaklik aan deur verkeerde gedagtes by ons te plant met die hoop dat ons dit verder sal vat. ‘n Sekere verkeerde gedagte het by jou opgekom en jy het dit dalk eers eenkant toe geskuif. Later het jy weer daaroor gaan dink en besluit om dit maar tog te doen. Jy moet besef dat om bloot met ʼn verkeerde gedagte versoek te word, beteken nie dat jy gesondig het nie. Die gedagte word eers ‘n sonde wanneer jy daaraan toegee.

Jou verantwoordelikheid is dus om wag te hou oor jou gedagtes. Jy moet elke gedagte kan vasvang en dit tot gehoorsaamheid aan Christus bring. Ek en jy het allerhande maniere om oor goed te dink wat bepaal is deur sekere dinge wat in ons lewens gebeur het. Daarom is ons oorsensitief vir sekere dinge en oorreageer ons as ons sekere dinge hoor. Êrens in jou kop het jy net die persepsie van die waarheid; ‘n halwe waarheid wat keer dat jy die volle waarheid ken. Hierdie denkpatroon wat jy in jou kop het, staan loodreg teenoor die waarheid van God se Woord.

Neem die Fariseërs en die Skrifgeleerdes as voorbeeld – hulle was in godsdiens en die wet vasgevang gewees en wou niks weet van geloof, genade en ‘n lewende verhouding met God nie. Hulle kon nie indink dat Jesus die Seun van God is nie. Hulle kon nie insien dat Hy die verlangde Messias is nie want hulle het ’n sekere idee in hul koppe gehad van wat godsdiens waarlik beteken. Vir hulle het ware godsdiens beteken om al hulle wette na te kom en hulle wou niks weet van genade nie.

Die Fariseërs en die Skrifgeleerdes het Jesus laat kruisig en gedink dat hulle God ‘n guns doen. Paulus het Christene vervolg en gedink dat Hy besig is om die werk van God te doen. Beide hierdie partye was gebind gewees deur ‘n leuen van die vyand – hulle het gedink dat wat hulle besig was om te doen, was reg.

Onthou jy hoe Petrus probeer het om Jesus te keer om gekruisig te word? Jesus het na Hom gekyk en vir hom gesê: “Wyk satan.” Petrus het nie besef dat sy denkpatroon teenstrydig met God se plan was nie. Al wat Petrus wou gehad het, was dat Jesus moes regeer en dat Hy saam met Hom kon regeer en deel hê aan hierdie glorie. Petrus het gedink dat al wat belangrik is, is om gesien te word langs die nuwe Heerser van Israel.

Judas het weer gedink dat al wat belangrik is, is geld. Hy het gedink dat as hy genoeg geld in die hande kan kry, dan het hy sy roeping in die lewe vervul. Dit het nie vir hom saak gemaak hoe hy die geld in die hande kry nie – al het dit beteken dat hy Jesus moet verloën.

Dink vir ‘n oomblik watse gedagte-vestings daar in jou lewe is. Miskien wil jy nog altyd graag iets vir die Here gedoen het, maar elke keer as jy dit wil doen, dan raak jy bewus van jou tekortkominge en beperkinge en jy besluit daarteen. Jy wag nou maar tot die dag wat jy belangrik genoeg is sodat jy iets vir die Here kan beteken. Baie van ons word gebind deur die leuen dat net sekere dinge vir sekere Christene beskore is. Jy wil nie getuig van wat die Here in jou lewe gedoen het nie, want jy dink dis nie belangrik genoeg nie.

Om te dink dat jy nie goed genoeg is vir God om te gebruik nie is nie die waarheid nie. Enige gedagte wat jou terughou om vir God te leef en vir Hom iets te doen kom nie van Hom af nie.
Partykeer raak ons so vasgevang in die dinge wat in die verlede verkeerd gegaan het, dat ons sukkel om weer objektief na die toekoms te kyk. Al wat jy kan onthou is jou mislukkings en die vyand gebruik dit om jou toekoms in die wiele te ry.

Daar is steeds mense daarbuite wat ‘n verkeerde beeld van God het. Hulle dink dat om God te dien beteken om ‘n klomp reëls en regulasies na te kom en as hulle iets verkeerd doen, gaan God hulle daarvoor straf. Hulle het dalk ‘n agtergrond van verwerping en mishandeling en daarom is hulle bang vir God. Party dink verkeerdelik dat God so vol genade is dat hulle maar kan doen wat hulle wil en sondig soos wat hulle lekkerkry. Ander dink weer dat hulle sondes te erg is en dat Hy dit nooit oor Sy hart kan kry om hulle te vergewe nie – Sy genade is nie groot genoeg om hulle ooit volkome vry te maak nie.

Party mense wil nie meer bid nie, want daar was ‘n sekere gebed wat die Here nooit beantwoord het nie en nou sien hulle glad nie meer die doel daarin om te bid nie want God gaan dit in elk geval nie antwoord nie. Daar is mense wat dink dat God gee nie om vir hulle nie en dat Hy nie dinge kan regmaak en verander nie en daarom hou hulle maar op om God te dien. Kan jy sien hoe enige valse persepsie oor God jou hele lewe negatief kan beïnvloed?

Pasop dat ‘n leuen van die vyand nie maak dat jou lewe in ‘n rigting swaai wat God nooit vir jou bedoel het nie. Die Here wil hê dat jy in die volle waarheid van Sy Woord sal wandel. Vra die Here om vir jou te wys as jy ‘n leuen glo en vra Hom om jou vry te maak en dit te vervang met die waarheid van Sy Woord. God het ‘n groot plan met jou lewe en jy is vir Hom belangrik! Jy is nie meer jou verlede nie, Jesus het vir jou gesterf en jou skoongewas met Sy kosbare bloed. Jy kan ‘n nuwe mens word, jy kan vrykom van sonde – dis die volle waarheid!

Wat is die geheim om in die waarheid te leef? Ondersoek elke gedagte wat jy het; ondersoek elke manier van dink oor elke situasie en vra God om Sy lig op jou denke te skyn en jou vry te maak van die leuens wat ingeglip het sonder dat jy dit agtergekom het!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: