Skip to content

Gee jouself as ‘n heilige offer

July 11, 2011

deur Ds. Jimi le Roux

Om jou lewe vir God te gee, beteken prakties dat jy jou tyd, jou geld en jou moeite vir Hom sal gee.

Jesus het die grootse offer ooit gebring toe Hy vir ons aan die kruis gesterf het. Hy het Sy lewe vir ons gegee sodat ons kan lewe. Maar God vra ook dat ons onsself aan Hom sal offer deur in onsself te sterf en die lewe van Christus aan te neem. Paulus stel dit mooi wanneer hy in Romeine sê dat ons onsself aan God moet gee as ‘n lewende en heilige offer wat vir Hom aanneemlik is.

Die offer wat jy moet bring is jouself! Dit beteken dat jy vir die Here toestemming gee om met jou lewe te doen wat Hy wil. Jy plaas jouself op die spreekwoordelike altaar en vra dat Hy jou aan die brand sal steek met die vuur van Sy Heilige Gees.

Om jou lewe vir God te gee, beteken prakties dat jy jou tyd, jou geld en jou moeite vir Hom sal gee. Om te verstaan hoe jy jou tyd kan opoffer, moet jy ook die beginsel van die Sabbat verstaan. Die Sabbat is simbolies van God se rus. In Genesis sien ons dat selfs God net ses dae van die week gewerk en die sewende dag gerus het.

Die Sabbat het ‘n diepgaande geestelike betekenis. In die eerste plek dui dit op die meesterskap van God. Deur een dag te rus, verklaar jy dat geld en werk nie jou meester is nie, maar dat die Here jou meester is. Een dag van die week verdien jy nie geld nie om te wys dat jy nie net op jou eie vermoë staatmaak om ‘n inkomste te verdien nie, maar dat God jou bron is. Daarmee sê jy ook dat die lewe oor meer as net geld gaan.

Die eerste dag van die week, die Sondag, is amper soos ‘n finansiële tiende – dit is die eerste en die beste wat jy aan Hom teruggee om dankie te sê vir alles wat Hy vir jou gegee het. Wanneer jy die eerste dag van die week aan God wy, verklaar jy dat die res van die week ook aan Hom behoort.

Omdat die Sabbat simbolies van God se rus is, gebruik ons die dag om te verklaar dat ons rus en vrede in God te vinde is. Volgens die Nuwe Testament is die Sabbat simbolies van Jesus Christus – Jesus Christus is nou die rus van God. Hy het dit moontlik gemaak dat ons kan rus van alle pogings om God se guns te wen deur werke. Wat Jesus gedoen het was genoeg – ons het nie meer nodig om ons saligheid te verdien nie!

Die Sabbat moet ‘n dag van rus en ontspanning wees. Ons vergeet van werk vir een dag en herlaai ons kragte.
Dis belangrik om te weet dat ons nie die Sabbat op ‘n wettiese manier eer nie. Met ander woorde, dis nie skielik verbode om aktief te wees, te reis of inkopies te doen nie. Die rus beteken net dat ons nie die gewone goed doen wat ons elke dag doen om ‘n inkomste te verdien nie.

Ons gebruik wel die dag om kerk toe te gaan, die Woord te lees en ons fokus op God vir die res van die week te plaas. Net om hierdie beginsel te eer dui op ‘n geestelike lewe – ons staan tyd af om geestelik versterk te word, gemeenskap met ander gelowiges te hê en om ander te dien.

Die tweede offer wat jy moet bring het met geld te doen. Orals in die Bybel vermaan God ons om ‘n tiende van ons inkomste vir Hom te gee. Maleagi 3:10 sê dat ons die volle tiende na die voorraadkamer toe moet neem sodat daar iets te ete in God se huis kan wees. Ons kan God hierin toets dat wanneer ons dit doen, dan sal Hy die hemel vir ons oopmaak en vir ons reën laat uitgiet, méér as wat ons ooit kan gebruik!

Tiendes word nie net in die Ou Testament genoem nie, maar ook in die Nuwe Testament in Matteus 23:23. Jou tiende is ‘n eersteling van al jou inkomste. Jy gee dus jou eerste en beste vir die Here as erkenning dat alles van Hom af kom en dat alles in werklikheid aan Hom behoort. Paulus praat van finansiële bydraes in die vorm van saai en maai in 2 Korintiërs. Wanneer ons ons tiendes gee, dan saai ons en kan ons weer ‘n oes verwag.

Jy en God kan self ooreenkom wat die grootte van jou tiende is. Sommige gee tien persent van hul bruto of netto inkomste. Ander bepaal weer self wat hierdie bedrag is wat hulle gaan saai. Partykeer sal die Here dit vir jou op die hart lê om ekstra of meer te gee in die vorm van dankoffers. Dit maak nie saak of dit ‘n tiende of ‘n dankoffer is nie – die beginsel bly dat ons geld aan die Here behoort en dat ons slegs rentmeesters is van daardie geld.

Die derde offer is die offer van energie en moeite! Ons gee ons gawes, vermoëns, talente en vaardighede om die koninkryk van God te bevorder. Die Kerk bly die sigbare en aardse venster op God se Koninkryk en daarom moet ons betrokke bly en help waar ons kan. Ons moet daar wees vir mekaar en aktief deelneem aan gemeente-aktiwiteite en -projekte. So lewe ons ‘n lewe van diensbaarheid!

Elkeen van hierdie drie offers is moeilik. Soms is dit baie moeilik! Maar ons moet onthou dat ons nie vir onsself lewe nie, maar dat ons vir God leef. Ons moet onsself in Sy hand plaas sodat Hy ons kan gebruik as lewende offers! Wees ‘n lewende steen in God se geestelike huis, sodat ons ‘n heilige priesterdom kan wees en geestelike offers kan bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig en aanneemlik is!

Advertisements
One Comment leave one →
  1. Muriel Harmse permalink
    July 1, 2012 3:19 pm

    Dit is die waarheid,alles wat ons het behoort aan Hom.God verwag net van ons gehoorsaamheid,amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: