Skip to content

Minder van my, meer van Hom

January 20, 2012

Die doel van jou geestelike lewe is totale oorgawe aan God. Dis wanneer Hy alles word en jy niks.

Here, ek moet minder word, U moet meer word! Dit is die hoofdoel waarna ons as Christene elke dag streef. Aan die einde van elke dag moet daar minder van onsself oorbly en meer van Christus in ons lewens sigbaar wees. Ons moet elke dag al hoe meer afhanklik van God raak. Matteus 5:3-9 sê – Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.

Verstaan jy dit? Die doel van jou geestelike lewe is totale oorgawe aan God. Dis wanneer Hy alles geword het, en ek niks. Nou ‘n belangrike deel van hierdie afsterwe van die eie-ek is ook die neerlê van hoogmoed. Hoogmoed was die eerste sonde waarvan ons in die Bybel lees – Lucifer wou net soos God wees, om die waarheid te sê het hy homself hoër as God geag.

Sedert die sondeval is die mens ook van nature hoogmoedig, met ander woorde sy lewe draai rondom homself en sy eie gewin. Die probleem met hoogmoed is dat dit lei tot baie ander sonde, byvoorbeeld liefdeloosheid, jaloesie, afguns, skinder, twis en die lys gaan aan. Dis alles sondes wat daaroor gaan om die eie-ek tevrede en gelukkig te hou. Dis alles dinge wat oor my eie belange gaan. Ek,ek,ek!

Nou hoe voel God oor hoogmoed?
1 Petrus 5:5 sê dat God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. God weerstaan hoogmoed! Die teenoorgestelde van hoogmoed is nederigheid. Jesus self het ons kom wys hoe nederigheid lyk toe Hy gekom het om mense te dien en Sy lewe vir hulle af te lê. God het ‘n behae in nederigheid en afhanklikheid. Net soos wat hoogmoed lei tot allerhande sonde, lei nederigheid tot ‘n lewe wat God eer. Dit lei tot afhanklikheid van God, liefde, geduld, vergifnis, genade, meegevoel en diensbaarheid. Andrew Murray het altyd gesê dat God se seën loop afwaarts soos water en versamel by dié wat die laagste is en die hoogmoediges ontvang dit nie.
Nederige mense bly afhanklik van God, bly gehoorsaam, bly in verhouding, bly dankbaar. Nederigheid weet wat genade is en bewys ook genade aan ander. Prakties beteken nederigheid om ander met respek te behandel, om ander mense eerste te stel en ook om ander te dien. Nederigheid is om soos Jesus te wil wees. Moet nooit vergeet dat die pad op, is die pad af nie!

Nederigheid het ook alles te doen met die kruis wat ons almal moet opneem. Dis vir ons almal ‘n stryd want ons moet by die einde van onsself kom. Jesus sê in Lukas 9:23 – As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou.

As jy nie jou kruis opneem nie, kan jy nie ‘n dissipel wees nie. Voordat ons hierdie besluit kan neem, is dit belangrik om eers die koste te bereken om waarlik ons lewe neer te lê. Die kruis in Jesus se tyd was ‘n simbool van teregstelling soos wat ons vandag die galg of die elektriese-stoel het. Die kruis dui dus altyd op die dood – dink aan die skrikbeeld van iemand wat in die Romeinse-tyd ‘n kruis op sy rug gedra het: verlam deur pyn en vrees, omring deur soldate en ‘n skreeuend menigte. Iemand met ‘n kruis op sy rug is op pad na sy dood. Iemand met ‘n kruis is so goed soos dood!
Jesus se kruis beteken Jesus se dood en my en jou kruis dui ook op ‘n dood wat ons moet sterf. Maar die kruis beteken ook ‘n lewe van sterwe! Dit beteken dat jy elke dag moet sterf, jy moet elke dag besluit om nee te sê vir jou eie wil en jou eie ek en ja te sê vir God.

Maar wat beteken dit nou eintlik om te sterf? Dit beteken dat jou ou lewe verby is, maar jy lééf nuut vir God! Aan die kruis hang jou ou lewe wat vir altyd verby is. Jy is dood vir jou ou natuur, die vlees en die self. Aan die kruis hang jou ou sondige natuur saam met jou belange en regte. Jy leef nie meer nie, maar Jesus leef in jou! Dit beteken ook dat jy reken jouself dood vir die sonde. Sonde het nie meer ’n houvas op jou nie. Jy kan ook nie meer sondig nie en jy is ook nie meer ‘n sondaar nie!

Jesus se kruis word nou jou kruis en soos wat Hy sy lewe vir jou aflê, so lê jy jou lewe vir Hom af! Dit is die koste wat jy moet bereken voordat jy besluit om Jesus se dissipel te word. Is jy bereid om jouself te verloën? Om in jouself te sterf is die eerste stap wat jy neem om waarlik te leef soos wat God bedoel het vir jou om te leef. Gee Hom die kans en Hy sal jou wys hoe om te lééf!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: