Skip to content

Ritmes wat lewe gee

April 10, 2013

Ritmes wat lewe gee

JOHAN BEUKES

Wat beteken dit om geesvervuld te wees? Presies hoe lyk ’n geesvervulde lewe? ’n Veronderstelling is dat om geesvervuld te wees, moet ons leef soos wat Jesus geleef het. Moet mens dan nou soos Jesus aantrek, en jou moderne leefwyse prysgee om te leef soos Jesus letterlik in die Bybelse tyd geleef het?  As jy dit konsekwent probeer deurvoer, raak dit byna onmoontlik.

Dalk moet mens nie ’n Jesusleefstyl letterlik of figuurlik opneem nie, maar eerder vasstel of daar nie ‘n ritme of ‘n patroon in Jesus se lewe is waarvolgens ons oor alle eeue heen kan leef nie. ‘n Lewensritme waarvolgens ons nou kan leef en aanhou leef.

In Lukas 6 sien ons ‘n sekere patroon in Jesus se lewe raak. Hy het eers na ‘n berg toe gegaan om by die Vader te wees en toe afgekom om tyd saam met Sy dissipels te spandeer. Daarna het hulle uitbeweeg en mense gaan bedien. Daar is ‘n beweging wat ons hierin kan naspeur – vanuit God, na die gemeenskap, na bediening.

Hierdie klink dalk baie logies, maar ons is geneig om gewoonlik dinge agterstevoor te doen. Ons begin eers by die bediening – ons wil hard werk en vir die Here dinge doen. Maar as jy by bediening gaan begin, gaan jy geestelik uitgeput raak omdat jy dinge uit jou eie krag in plaas van God se krag probeer doen.

Hoe lyk jou prentjie van God? Om God te sien as Vader, Seun en Heilige Gees is een manier. Verskillende geloofsgemeenskappe kyk verskillend na God. Party mense fokus op die Vader ander op die Seun en ander weer op die Heilige Gees.

Dit is egter belangrik om God te leer ken as Vader, Seun én Heilige Gees om sodoende ‘n geesvervulde lewe te lei, maar daar is nie ‘n ideale resep of stappe om God as die drie-enige God te leer ken nie. In plaas van ‘n stapsgewyse proses, is daar eerder ‘n ritme of ‘n beweging wat jy kan volg – die ritme waarvolgens Jesus geleef het.

Die Griekse woord vir drie-enig is perichoresis. Die eerste deel, peri-, beteken rondom, of in die rondte en –choresis­ beteken om te dans. God drie-enig is ’n dans of ‘n ritme tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Dus kan ons dit as ’n beweging beskou – om in die rondte met God te dans! Die woord choresis beteken ook om te choreografeer. Met ander woorde God drie-enig het die skepping gechoreografeer; Hy het die dans van die lewe bepaal. Hierdie dans kan as ‘n ritmiese viering van die lewe beskou word!

Dit is belangrik om saam met God drie-enig te dans. Om geestelik te groei moet jy jou verhouding met die Vader, Seun en Heilige Gees versterk. Maar hoe doen jy dit? Matteus 6 sê vir ons dat ons op ‘n eenvoudige en stil manier na die Here toe moet gaan. Jy moet na ‘n plek gaan waar jy heeltemal alleen kan wees en net jouself kan wees. Jou fokus sal skuif vanaf jouself na God en jy sal begin om Sy genade te ervaar. Dit is hoe God met ons werk, en Hy weet beter as jy oor wat jy nodig het. Omdat God jou so oneindig liefhet, kan jy eenvoudige woorde gebruik wanneer jy bid. Dit beteken glad nie dat jy gebed moet afskeep nie; dit is slegs ‘n manier hoe jy geestelik kan groei.

Daar is ’n paar stappe om op hierdie manier te bid. Die belangrikste is om te ontspan en weg te kom van al die geraas om jou. Wéés net by Hom – probeer jou gedagtes op Hom te rig en nie nou te dink aan wat jy vir aandete gaan maak nie. Dalk kan jy ‘n stoel voor jou neersit en jou verbeel dat God reg voor jou sit en dat jy net eenvoudig met Hom kan praat. Die heel belangrikste is om jouself voor Hom te ontbloot op die eerlikste manier wat jy kan. Dit beteken dat jy al jou geheime, sonde en dit wat jou van God weerhou voor Hom moet erken.

As jy die bogenoemde stappe deurgegaan het, kry jy ‘n aanvoeling vir Sy ritme. Hierdie stappe kan ook as ’n transformasieproses gesien word, iets wat jy nie self bewerkstellig het nie, maar ’n transformasie wat vanself ritmies gebeur wanneer jy gereeld voor God stil word.

Jy sal weet dat daardie transformasie plaasgevind het wanneer jy jouself onvoorwaardelik begin liefhê en aanvaar net soos jy is. Dis wanneer jy die vrede van God ervaar en jy ‘n rustigheid in jou gemoed het dat jy nie meer alleen op jou eie ritme leef nie, maar dat Hy jou voetstappe rig!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: