Skip to content

Wag is moeite, maar wag is die moeite werd

April 10, 2013

GARY KIESWETTER

 

Wag is moeite

 

Baie min mense hou van wag, veral Suid Afrikaners. En ons laat ook nie óp ons wag nie. Dit is moelik om te wag, veral as dit iets is wat jy so graag wil hê en as jy weet dit is aan jou beloof of vir jou bedoel.

Matteus 25 vertel die gelykenis van die tien maagde wat uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Die vyf dwase maagde het hul lampe geneem, maar nie olie saamgeneem nie, terwyl die verstandige maagde olie in kanne saam met hulle geneem het. Terwyl hulle gewag het op die bruidegom, het al tien aan die slaap geraak. En toe die bruidegom teen middernag aankom staan die maagde op en maak hulle lampe gereed, maar die dwase maagde se lampe het uitgegaan omdat hulle nie genoeg olie gehad het nie. Hulle gaan toe na die verkopers om nog olie te kry, maar teen die tyd wat hul teruggekom het die ander maagde reeds saam met die bruidegom ingegaan na die bruilof en die deure was gesluit. Die vyf dwase maagde kon nie by die bruilof ingaan nie, omdat hul nie voorbereid was en genoeg

olie saam met hul geneem het nie.

 

Hierdie gedeelte wys vir ons dat dit belangrik is om te wag, te ontvang wat jy nodig het, jouself voor te berei, te bekwaam en toe te rus vir dit waarvoor jy wag, voordat jy dit kan ontvang. In die gelykenis is wag ’n voorvereiste vir dit waarvoor die maagde gewag het; die bruidegom (Jesus) en die bruilof. Die wagtydperk is nodig om jou voor te berei vir die volgende vlak of “promosie”. Mense wat wag berei hulleself voor vir dit wat hulle gaan baat, seën en toerus om meer effektief te wees as wat hulle was. Om geestelik volwasse te raak is dit nodig om te wag op God se tyd, maar jy moet deur die proses gaan.

Dit is opmerklik dat aan die begin van ’n wagtydperk is mens positief en entoesiasties, maar dit is net ’n kwessie van tyd totdat tyd ’n kwessie word. Almal hou daarvan om te begin wag, want dit is ’n avontuur, iets om na uit te sien. Maar in die proses van te lank wag, wanneer wag weke, maande en jare word, word ons lus geblus.

Die entoesiasme en motivering verdwyn en mens word moeg. In die gelykenis word die maagde vaak en raak aan die slaap. As dit waarvoor jy wag jou aanhoudend ontglip, word jy móég en raak jy aan die slaap. Om moeg te wees maak die wag nog moeiliker, veral in die geestelike sin. Wanneer jy moeg is, is die motivering om weer te probeer, om jouself voor te berei op dit waarvoor jy wag hopeloos te veel moeite.

Maar, om eerder in hoop te wag, gee jou die geleentheid om in ’n posisie van gereedheid en verwagting vir God se beloftes te staan. In Psalm 71: 5 staan daar: Want U is my verwagting, Here. God raak nooit moeg nie, jy sal nooit na Hom kom en Hom op ’n moeë dag vind nie.

Dink aan ’n atletiekwedloop; die moeilikste ding is nie om die wedloop te voltooi nie, maar om te wag vir die beampte om die sneller te trek. Party atlete kan nie wag nie en spring te vinnig weg, kry ’n waarskuwing, maar as hul dit weer doen word hul gediskwalifiseer. Al die jare se voorbereiding wat daardie atleet gedoen het, al die moeite, al die energie wat hy daarin gesit het en dan spring hy te vinnig weg en word gediskwalifiseer. Baie Christene diskwalifiseer hulself van wat God vir hulle bestem het omdat hulle nie op Hom wag nie. Bonop sal die vyand jou altyd aanval wanneer  jy opgehou het om te wag, want mense wat wag wag raak moeg en wanneer mens moeg is, kan jy nie enige weerstand bied nie.  Die duiwel wil altyd hê dat jy moeg raak.

As ons terugkom na die gelykenis van die tien maagde: terwyl jy wag brand jou olie en kom jy in temptasie (raak aan die slaap). Die dwase maagde het genoeg olie gehad om in te gaan, maar nie voldoende olie om te wag nie; hulle het hulle ingaan-olie in die wagfase gebruik. Moenie jou gaan-olie in in jou wagperiode opgebruik nie! Dit kós jou “olie” om te wag: dit kos jou energie, kos jou geduld, jou motivering, geloof, jou entoesiasme. Soos ons al voorheen genoem het; jy raak uitgebrand en verloor hoop in God. Die verstandige maagde het sekergemaak hulle vat ekstra olie, dus moet jy ook seker maak jy het reserwes sodat jy genoeg geestelike olie het vir die wag tydperk.

Maar hoe maak jy seker jy het genoeg olie? Spreuke 20: 27 sê “Die gees van die mens is ’n lamp van die Here” en in Mattheus 5 staan daar dat ons ’n lig moet wees vir die mense. Maar hoe doen ons dit? Maak seker jy het genoeg olie deur gereeld by God se voete te sit, selfs al voel hy ver en voel jy moedeloos. Kry ander mense om saam met jou te bid. Maak seker jou kan olie bly vol deur jouself voortdurend te bly vul met die Heilige Gees (Ef 5:18). Jy kan nie geestelik vól bly as jy dit nie voortdurend doen nie!

Om te wag gee ons die geleentheid om ons geloof, vertroue, uithouvermoë en geduld te beoefen om geestelik paraat te word, sodat ons nie onkant betrap word nie. Om te wag is om te sê ek is nog nie dáár nie, ek is steeds op koers, ek gee nie op nie, ek het ’n “stubborn faith”. Wanneer ons leer om op God te wag en die wagproses deurvoer, word ons versterk in ons geloof, vertroue in God, ons uithouvermoë, dan het ons ons wag-olie goed aangewend en word ons sterker teen die aanslae van die vyand. Die vyf dwase maagde kon nie by die bruilof ingaan nie, as jy dus nie seker maak jy het geestelike reserwes nie, gaan jou belofte jou moontlik ontsien word. Maar wanneer jy genoeg olie gehad het en dit goed aangewend het tydens die wagperiode, word jou belofte vervul deur Jesus (die bruidegom) en kan jy saam met hom by die bruilof ingaan, saam met Hom die vervulling van jou belofte waarlik geniet.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: